Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

SAMSA

SAMSA är en arbetsgrupp för samlingsfrågor inom NAMSA.

SAMSA står för "Arbetsgruppen för samlingar" och bildades inom NAMSA 2003. SAMSA:s arbete omfattar alla naturhistoriska samlingar och de frågor som rör dessa. I arbetet ingår bland annat att samordna den nationella utvecklingen inom museisamlingsområdet och att definiera nationella resursbehov.

Gruppen representeras av:

Mats Eriksson, Evolutionsmuseet, Uppsala, sammankallande
Ulf Arup, Biologiska museerna i Lund
Åsa Holmberg, Göteborgs Naturhistoriska Museum
Per Andersson, Naturhistoriska riksmuseet

Dokument

I dokumentarkivet hittar du mötesprotokoll, information från samlingsvårdsmöten och mycket annan information rörande samlingsvård.
Till dokumentarkivet