Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Stadgar

Här hittar du NAMSA:s stadgar.

StadgarPDF

I våra stadgar kan du bland annat läsa att NAMSA:s uppgift är att vara ett samarbetsorgan för landets naturhistoriska institutioner - naturhistoriska museer, friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, djurparker, naturum med flera.

Samarbetet syftar till bland annat "att främja och utveckla samverkan inom den publika verksamheten med målet att skapa en större mångfald och bättre kompetens i utbudet" och "att verka för att de naturhistoriska ämnena har ett naturvetenskapligt perspektiv och att ett ekologiskt synsätt ges utrymme i landets museer och motsvarande inrättningar".

Svenska institutioner, som har naturhistoriska samlingar och/eller bedriver publik verksamhet inom ämnesområdet kan bli medlemmar i NAMSA.