Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Tisdag-fredag 12.15-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Om NAMSA

NAMSA - Naturhistoriska museers samarbetsorganisation - bildades 1989 av svenska museer, botaniska trädgårdar och vissa djurparker för att främja naturhistorisk kunskapsspridning samt att verka för bevarandet av såväl levande (botaniska trädgårdar, djurparker, naturum) som traditionella naturhistoriska samlingar (utställningar och vetenskapliga samlingar).

Styrelse och sekretariat

Stadgar

Kontakt

De naturhistoriska museerna i landet utgör mindre än 5% av landets museer, men har ungefär 50% av landets föremålssamlingar och våra medlemsanläggningar besöks av mellan 4-5 miljoner människor per år. Det utgör ungefär en tredjedel till en fjärdedel av alla museibesök i landet!

NAMSAs huvuduppgifter är därför

  • att bevaka det naturhistoriska museiområdet i landet, t ex genom att avge yttrande och remissvar på utredningar och förslag
  • att initiera projekt för att stimulera utveckling av naturhistorien
  • att på olika sätt påverka politiker och myndigheter i syfte att öka betydelsen av och förståelsen för våra ämnen inom forskning och folkbildning
  • att i ökad omfattning utnyttja de naturhistoriska ämnena som en samhällsresurs.

NAMSA-medlemmarnas främsta uppgift är dock att vara en kunskapsresurs för landets medborgare när det gäller vår fauna och flora, den biologiska mångfalden, geologi, paleontologi, våra kulturväxter och husdjur. NAMSA:s medlemmar finns över hela landet. Passa på och besök våra museer, djurparker och botaniska trädgårdar runt om i landet! De ger kunskap och upplevelser