Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

KOMSA

KOMSA är en arbetsgrupp för natur- och kulturkommunikation inom NAMSA.

KOMSA står för "Kommunikationsgruppen inom NAMSA" och bildades 2009. KOMSA verkar för att sammanföra natur- och kulturmiljöperspektiv inom naturvägledning/museipedagogik, med utgångspunkt från den expertkompetens som finns inom NAMSA. Gruppen vill också verka för och ta initiativ till seminarier och workshops m. m. utifrån NAMSA-medlemmarnas behov inom detta område.

Gruppen representeras av:
Marcus Drotz, Örebro län museum
Lotta Backman, Göteborgs naturhistoriska
Nelly Aroka, Sveriges geologiska undersökningar, SGU
Emma Tinnert, naturum Ottenby
Eva Sandberg, Centrum för naturvägledning, SLU

Dokument

I dokumentarkivet hittar du mötesprotokoll från KOMSA-gruppens möten.
Till dokumentarkivet