Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Remissvar 2019

Här hittar du de svar som Naturhistoriska riksmuseet har skickat på inkommande remisser.

Ladda hem remissvar


2019-01-10, Dnr 5.1.6-695-2018

Förslag till reviderat kontrollprogram inom Kattegatt Offshores havsbaserade vinkpark i Falkenbergs kommunPDF

Länsstyrelsen i Hallands län


2019-02-06, Dnr 5.1.6-649-2018

Betänkandet Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)PDF

Regeringskansliet Utbildningsdepartementet


 2019-02-14, Dnr 5.1.6-658-2018

Anpassning av omfattning och examensmål för vissa yrkesexamina vid SLUPDF

Regeringskansliet Näringsdepartementet


 2019-02-27, Dnr 5.1.6-59-2019

En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomiPDF

Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet


 2019-03-06, Dnr 5.1.6-108-2019

Örsted Wind Power A/S ansökan om underökningstillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln N2017/06309/FÖFPDF

Regeringskansliet Näringsdepartementet


 2019-04-12, Dnr 5.1.6-144 - 145-2019

Örsted Wind Power A/S ansökan om undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen inför ett eventuellt nedläggande av exportkabel till Skåne havsvindparkPDF

Regeringskansliet Näringsdepartementet


2019-04-30 Dnr 5.1.6-176-2019

Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i VästerhavetPDF

Länsstyrelsen i Västra Götalands län


2019-05-07 Dnr 5.1.6-193-2019

Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskningPDF

Regeringskansliet Utbildningsdepartementet


2019-05-15 Dnr 5.1.6-268-2019

PJSC Rostelecoms ansökan om undersökningstillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln inför ett framtida nedläggande av optisk fiberkabelPDF

Regeringskansliet Näringsdepartementet


2019-06-17 Dnr 5.1.6-455-2019

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)PDF

Regeringskansliet Utbildningsdepartementet


2019-06-28 Dnr 5.1.6-254-2019

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet (SOU 2019:13)PDF

Regeringskansliet Miljödepartementet


2019-08-28 Dnr 5.1.6-373-2019

Åtgärdsprogram för flodnejonögaPDF

Havs- och vattenmyndigheten


2019-09-13 Dnr 5.1.6-556-2019

Ansökan om Natura 2000-tillstånd för vindkraft Sydvästskånes utsjövatten, Kriegers flakPDF

Länsstyrelsen Skåne


2019-10-18 Dnr 5.1.6-662-2019

PJSC Rostelecoms bemötande av synpunkter på ansökan om undersökningstillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln inför ett framtida nedläggande av optisk fiberkalbelPDF

Näringsdepartementet


2019-10-31 Dnr 5.1.6-596-2019

Föreskrifter och allmänna råd av vissa administrativa handlingarPDF

Riksarkivet


2019-10-31 Dnr 5.1.6-614-2019

Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingarPDF

Riksarkivet


2019-11-08 Dnr 5.1.6-652-2019 och 5.1.6-654-2019

Bemötande av synpunkter på ansökningar om undersökningstillstånd för kabelkorridorer till Gotlands och Skånes havsvindparkerPDF

Näringsdepartementet


2020-02-17 Dnr 5.1.6-824-2019

Yttrande över remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 1PDF

Naturvårdsverket

2020-02-17 Dnr 5.1.6-828-2019

Yttrande över remiss av förslag till MSB:s nya förslag om informationssäkerhet och IT-säkerhet för statliga myndigheterPDF

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap