Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Remissvar 2018

Här hittar du de svar som Naturhistoriska riksmuseet har skickat på inkommande remisser.

Ladda hem remissvar

 

 

2018-01-11, Dnr 5.1.6-560-2017

Ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft på Södra MidsjöbankenPDF

Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet

 

2018-02-05, Dnr 5.1.6-6-2018

Handledning för naturvägledning i skyddad naturPDF

Naturvårdsverket

 

2018-06-07, Dnr 5.1.6-148-2018

En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)PDF

Regeringskansliet Utbildningsdepartementet

 

2018-10-04, Dnr 5.1.6-210-2018

Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodosesPDF

Regeringskansliet Miljödepartementet

 

2018-10-23, Dnr 5.1.6-374-2018

Redovisning av regeringsuppdrag om jakt i Sveriges ekonomiska zonPDF

Regeringskansliet Näringsdepartementet

 

2018-10-30, Dnr 5.1.6-469-2018

Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänsterPDF

Regeringskansliet Finansdepartementet

 

2018-12-17, Dnr 5.1.6-593-2018

Åtgärdsprogram för havsnejonögaPDF

Länsstyrelsen Halland