Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Remissvar 2016

Här hittar du de svar som Naturhistoriska riksmuseet har skickat på inkommande remisser.

Ladda hem remissvar

 

2016-01-05, Dnr 5.1.6-781-2015

RAÄs rapport översyn över regelverket om kulturföremålPDF

Regeringskansliet Kulturdepartementet

 

2016-02-01, Dnr 5.1.6-733-2015

Redovisning av regeringsuppdrag om strategi för svensk viltförvaltningPDF

Regeringskansliet Näringsdepartementet

 

2016-03-17, Dnr 5.1.6-790-2015

Yttrande över museiutredningenPDF

Regeringskansliet Kulturdepartementet

 

2016-03-21, Dnr 5.1.6-167-2016

Remissvar skyddsjakt efter sälPDF

Naturvårdsverket

 

2016-03-29, Dnr 5.1.6-101-2016

Åtgärdsprogram för aspPDF

Länsstyrelsen Uppsala län

 

2016-05-10, Dnr 5.1.6-137-2016

Miljögifter i vatten - klassificering av ytvattenstatus, vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19PDF

Havs- och vattenmyndigheten HaV

 

2016-06-01, Dnr 5.1.6-151-2016

Redovisning av regeringsuppdrag om att se över skyddsjakt efter varg och föreslå nya regler för skyddsjaktPDF

Regeringskansliet Näringsdepartementet

 

2016-08-09, Dnr 5.1.6-286-2016

Förslag till bestämmelser för invasiva främmande arterPDF

Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet

 

2016-09-13, Dnr 5.1.6-423-2016

Redovisning från Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket av regeringsuppdrag på förslag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrottPDF

Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet

 

2016-09-13, Dnr 5.1.6-423-2016

EU:s handlingsplan mot illegal handel med vilda djur och växterPDF

Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet

 

2016-11-17, Dnr 5.1.6-572-2016

Sveriges första nationella skogsprogramPDF

Regeringskansliet Näringsdepartementet