Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Remissvar 2015

Här hittar du de svar som Naturhistoriska riksmuseet har skickat på inkommande remisser under 2015.

Ladda hem remissvar

 

2015-01-20 5.1.6-871-2014
Åtgärdsprogram för hotade vadarfåglar vadare på strandängar 2014 - 2018PDF
Länsstyrelsen i Skåne län

 

2015-03-12 5.1.6-171-2015
Förslag till tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter fiskar och marina blötdjurPDF
Livsmedelsverket

 

2015-05-06 5.1.6-847-2014
Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt - Tid för bättre vattenPDF
Vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Västmanlands län

 

2015-05-11 5.1.6-108-2015
Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtidPDF
Regeringskansliet Kulturdepartementet

 

2015-05-18 5.1.6-194-2015
Promemoria om lagstiftning för genomförande av NagoyaprotokolletPDF
Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet

 

2015-06-08 5.1.6-269-2015
Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänsterPDF Regeringskansliet Finansdepartementet

 

2015-10-11 5.1.6-475-2015
Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)PDF Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet

 

2015-10-27 5.1.6-488-2015
Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arterPDF
Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet

 

2015-12-04 5.1.6-816-2015
Förslag till tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukterPDF
Livsmedelsverket