Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Remissvar 2014

Här hittar du de svar som Naturhistoriska riksmuseet har skickat på inkommande remisser under 2014.

2014-01-07, Dnr 5.1.6-803-2013
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om att ta fram förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivåPDF
Regeringskansliet, Miljödepartementet

2014-01-24, Dnr: 5.1.6-969-2013
Förslag till åtgärdsprogram för hällebräckaPDF
Länsstyrelsen i Örebro län

2014-02-10, Dnr 5.1.6-926-2013
Delbetänkande av Jaktlagsutredningen: Viltmyndigheten - jakt och viltförvaltning i en ny tid (SOU 2013:71)PDF
Regeringskansliet, Landsbygdsdepartementet

2014-03-05, Dnr 5.1.6-126-2014
Inför beslut om skyddsjakt efter gråsäl och knubbsäl 2014PDF
Naturvårdsverket

2014-03-10, Dnr 5.1.6-1002-2013
Åtgärdsprogram för äldre lövskogar med vitryggig hackspett som paraplyartPDF
Länsstyrelsen i Västra Götaland

2014-04-28, Dnr 5.1.6-222-2014
Förslag till åtgärdsprogram för hotade humlepälsbilänk till annan webbplats
Länsstyrelsen i Hallands län


2014-04-28, Dnr 5.1.6-243-2014
Översyn av nationell akvatisk miljögiftsövervakning 2014PDF
Naturvårdsverket


2014-05-05, Dnr 5.1.6-194-2014
God Havsmiljö 2020 - Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, del 3PDF
Havs- och vattenmyndigheten


2014-05-09, Dnr 5.1.6-260-2014
Förslag till åtgärdsprogram för steklar, myrlejonsländor och spindlar i sanddyner (hotade arter)PDF
Länsstyrelsen i Jönköpings län

2014-05-22, Dnr 5.1.6-364-2014
Förslag om ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn samt förslag till ny metodik för inventering av björn och vargPDF
Naturvårdsverket

2014-06-16, Dnr 5.1.6-247-2014
PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10PDF
Regeringskansliet, Socialdepartementet

2014-06-27, Dnr 5.1.6-563-2014
Vetenskapsrådets förslag till ny hantering av nationell forskningsinfrastrukturPDF
Vetenskapsrådet


2014-10-29, Dnr 5.1.6-526-2014
Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vårt och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga reglerPDF Regeringskansliet Miljödepartementet


2014-10-30, Dnr 5.1.6-690-2014
Revidering av nationella riktlinjer för naturum i SverigePDF Naturvårdsverket


2014-12-01, Dnr 5.1.6-665-2014
Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2015:50PDF Regeringskansliet Miljödepartementet


2014-12-09, Dnr 5.1.6-864-2014
Vindkraftprojekt Odensvi i Köpings kommunPDF
Scanergy Wind AB