Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

DN Debatt. ”Digitalisera kulturarvet för demokratins skull”

Debattartikel publicerad i DN Debatt 4 januari 2021 tillsammans med fem olika institutioner.

Dagens Nyheter Debatt inleder:

"Fem institutionschefer: Digitalisera det svenska kulturarvet och den samhällsviktiga informationen hos våra arkiv, bibliotek och museer.

Det är hög tid för Sverige att genomföra en storskalig och kraftfull satsning på digitalisering. Andra länder har insett betydelsen och ligger före. Exempelvis har Norge i en stor satsning digitaliserat tryckt och audiovisuellt material vid Nasjonalbiblioteket."

Arkikeln är underskriven av dessa institutioneschefer inklusive Naturhistoriska riksmuseets överintendent Joakim Malmström:

Lars Amréus, Riksantikvarieämbetet
Ann Follin, Statens museer för världskultur
Karin Grönvall, Kungliga biblioteket
Joakim Malmström, Naturhistoriska riksmuseet
Karin Åström Iko, Riksarkivet: