Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Dioxiner i Östersjön minskar långsamt

skärmdump från Sveriges natur med artikeln om dioxiner. Foto av pingviner i centrum.

Vid ett seminarium vid Östersjöcentrum presenterades långsiktiga trender och förändringshastighet för några miljögifter med utgångspunkt i prover från sillgrissleägg som samlats in på Stora Karlsö.

Tidningen Sveriges Natur skriver:

Dioxiner minskar, om än långsamt, medan PFOS inte visar någon tydlig nedåtgående trend trots utfasning. Det är ett par utvecklingstrender för miljögifter i Östersjön som kunnat identifieras tack vare den långsiktiga miljöövervakningen.

I en ny policy brieflänk till annan webbplats lyfter Stockholms universitets Östersjöcentrum fram betydelsen av miljöövervakning med långa tidsserier av data för att förstå storskaliga förändringar och för att kunna sätta in kostnadseffektiva miljöåtgärder.

– Den första miljöprovbanken på Naturhistoriska riksmuseet byggdes upp på 1960-talet och är faktiskt den äldsta i världen, säger Suzanne Faxneld, doktor i marin ekotoxikologi och intendent vid enheten för miljöforskning och övervakning vid Naturhistoriska riksmuseet.