Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Villkor

I samband med fotografering och filmning på museet gäller följande villkor.

  • Vid fotografering och filmning som kräver avtal ska avtalet (som omfattar syfte, avgifter och övriga överenskomna villkor) vara undertecknat innan fotografering eller filmning påbörjas.
  • Tillstånd, och i förekommande fall avtal, gäller endast den part, syfte(n) och tillfälle(n) som uppgivits i ansökan. Vid förändringar och tillägg måste ny ansökan göras. Tillstånd och avtal kan inte överlåtas till annan part.
  • Om inte annat överenskommits får föremål endast hanteras av museets utsedda personal. Föremål och utställnings- eller samlingsmiljö ska behandlas skonsamt och skyddas mot till exempel värme från fotolampor.
  • Om inte annat överenskommits ska Naturhistoriska riksmuseets fotograf anlitas.
  • Vid publicering och andra former av tillgängliggörande ska det tydligt framgå att bilder eller film visar objekt från Naturhistoriska riksmuseet.
  • Om fotograf från museet har anlitats måste namnet på fotografen anges.
  • Naturhistoriska riksmuseet förbehåller sig rätten att lämna ofullständig ansökan utan åtgärd om avsändaren inte rimligt enkelt kan kontaktas för komplettering.