Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Skolpraktik

Här hittar du information om Skolpraktik, det vill säga PRAO (högstadiet) och APL (gymnasiet). Med anledning av covid-19 tar ingen enhet emot praktikanter under hösten 2021.

Vi hoppas kunna ta emot ansökningar till våren 2022 igen.

Nedan finns beskrivningar av de enheter som brukar kunna ta emot skolpraktikanter.

Enheten för botanik, BOT

På enheten för botanik bedrivs forskning kring växters systematik och evolution och stora vetenskapliga samlingar hålls tillgängliga för gästforskare. Praktikanter ges inblickar i enhetens forskning och hur det är att arbeta med vetenskapliga växtsamlingar. Under vistelsen får man bland annat hjälpa till med växtmontering, dataregistrering, digital avbildning och inordning av växter i samlingarna.

Läs mer om enheten för botanik

Enheten för botanik kan tyvärr inte ta emot några praktikanter på grund av renovering.

Enheten för geovetenskap, GEO

På enheten för geovetenskap forskar vi om alltifrån mineral och bergarter till havens kemi. Här finns en av Europas största mineralsamlingar, som är tillgänglig för gästforskare och andra mineralintresserade. Våra laboratorier är fyllda med instrument, bland annat masspektrometrar och laserutrustningar. Som praktikant kan du till exempel få arbeta med underhåll av mineralsamlingen och hjälpa till med masspektrometeranalys och provpreparationer.

Läs mer om enheten för geovetenskap

Enheten för geovetenskap tar tyvärr inte emot några ansökningar om PRAO/APL under hösten 2021.

Enheten för Miljöforskning och -övervakning, MFÖ

På enheten för miljöforskning och -övervakning (MFÖ) studerar vi miljögifters effekter i vår omgivning, inventerar rovdjur som björn, fjällräv, havs- och kungsörn samt säl. Vi studerar fåglars flyttstrategier samt förekomst och spridning av pollen i lufthavet.

Under vistelsen kan man bland annat få hjälpa till med att assistera vid provtagning och åldersbestämning av fisk samt dataregistrering och räkning av säl med hjälp av flygfoto. Som praktikant får du även inblick i fågelmärkarnas värld, hur man ställer en pollenprognos samt hur DNA kan användas för miljöövervakning.

Läs mer om enheten för milljöforskning och -övervakning

Enheten för miljöforskning och -övervakning tar tyvärr inte emot några ansökningar om PRAO/APL under hösten 2021.

Enheten för paleobiologi, PAL

Enheten för paleobiologi studerar livets historia – från de första encelliga organismerna i livets gryning till växter och djur som levde parallellt med de första människorna. Vi har över 1 miljon föremål i våra samlingar, men inga dinosaurier tyvärr. Som skolpraktikant kan du bl a få hjälpa till med uppordning och sortering av samlingar, märkning och identifiering av fossil, dataregistrering, arbete i våra ämnesbibliotek samt skanning av bilder.

PAL är en internationell forskningsenhet och flera medarbetare kommunicerar på engelska, handledning kan därför ske på engelska. Arbete i våra samlingar kräver att du är noggrann och försiktig då många föremål är mycket ömtåliga. Du bör också gilla fossil och ha ett stort intresse för paleontologi.

Läs mer om enheten för paleobiologi

Enheten för paleobiologi tar tyvärr inte emot några ansökningar om PRAO/APL under hösten 2021.

Enheten för zoologi, ZOO

På enheten för zoologi har vi ungefär 4,5 miljoner föremål och som PRAO-elev hos oss kommer du att få hjälpa till i det dagliga förvaltandet av samlingarna. Det kan vara allt från att jobba med små, små insekter till stora skelett. Det är bra om du inte är känslig för blod, konstiga lukter eller döda djur. Att du är noggrann och försiktig är viktigt eftersom många av våra samlingar är väldigt gamla och ömtåliga. Vi ser gärna att du gillar djur och har ett stort intresse för biologi.

Läs mer om enheten för zoologi

Enheten för zoologi tar tyvärr inte emot några ansökningar om PRAO/APL under hösten 2021.