Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Bilder från utbildningstillfällen i samarbete med SU på Tjärnö forskningsstation.

Utbildning - Kurser i zoologi

Är du sugen på att plugga världens djurliv eller göra ditt examensarbete hos oss? Då kanske du är intresserad av att läsa några av de kurser vi ansvarar för vid Stockholms Universitet.

Kurser i djurens mångfald

Medarbetare vid enheten för zoologi deltar i biologiundervisningen vid Stockholms Universitet. Vi ansvarar för de två 10 hp masterskurserna Djurens mångfald - Ryggradslösa djur (BL7044) och Djurens mångfald - ryggradsdjur (BL7034) som arrangeras av Institutionen för Biologisk Grundutbildning (BIG) vid Stockholms Universitet. Kurserna ingår i master-programmet i systematik och biodiversitet som är ett samarbete mellan flera svenska och norska universitet.

Bilder från utbildningstillfällen i samarbete med SU på Tjärnö forskningsstation.Förstora bilden

Undervisningen sker till stora delar på distans, men på kursen om ryggradslösa djur ingår en tvåveckors fältvistelse på Tjärnö marina laboratorium där det finns möjlighet till närkontakt med de flesta av djurrikets huvudgrupper i deras livsmiljö.

Båda kurserna behandlar djurrikets diversitet ur ett fylogenetiskt och systematiskt perspektiv med hjälp av data från jämförande anatomi, utvecklingsbiologi, genetik och genomik med mera. Studenterna får kännedom om djurrikets huvudgrupper och aktuella hypoteser om djurens släktskap och evolution samt hur sådana hypoteser kan användas för att belysa frågeställningar om evolutionära processer och mönster bland djuren.

Handledning av självständigt arbete, forsknings- och samlingspraktik

Förutom undervisning så handleder vi studenter som vill göra ett självständigt arbete inom zoologisk systematik och biodiversitet, på kandidat- eller mastersnivå. Vi har flera medarbetare som handleder och har olika uppslag till projektidéer. Vi handleder även inom de individuella kurserna grund/avancerad Forskningspraktik i Biologi I & II som innebär att studenter får testa på att jobba med ett forskningsprojekt. På samlingssidan kan vi även handleda inom kursen Praktik i Biologi med fokus på kuratoriskt samlingsarbete med de zoologiska forskningssamlingarna. Gemensamt för alla kurser i självständigt arbete och praktik är att vi inte kan garantera att anta någon då det beror på handledares tillgänglighet en viss termin. Men du är välkommen att höra av dig i god tid innan ditt projekt är tänkt att starta.

Mer information

Bilder från utbildningstillfällen i samarbete med SU på Tjärnö forskningsstation.

Fotograf: Ulf Jondelius

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Catharina Hammarskiöld