Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Enheten för geovetenskap

Enheten bedriver forskning och undervisning inom mineralogi och isotopgeologi, ansvarar för skötseln av museets geologiska och mineralogiska samlingar, och för de forsknings-laboratorier som ingår i enheten.

Forskning vid enheten för geovetenskap

Enheten för geovetenskap bedriver forskning om mineralens egenskaper, naturliga uppträdande, bildningsbetingelser och roll i geologiska processer. Vi bedriver även forskning inom berggrundsgeologi och geokronologi och inom lågtemperatur-isotopgeokemi.

Vår forskning

Samlingar

Vi ansvarar för att bevara, dokumentera och berika samlingarna av mineral och göra dem tillgängliga för studier, samt göra informationen i samlingarna tillgänglig för forskarsamhället och allmänheten genom olika digitala tjänster.

Geologiska samlingar – mineral

Identifiering av geologiska föremål

I mån av tid kan allmänheten få hjälp med identifiering av stenar och mineralprov. Uppdrag utförs även åt myndigheter och företag.

Jourhavande geolog

Instrument och utrustning

Vårt isotopgeologiska laboratorium är det enda av sitt slag i landet och fungerar som en nationell resurs.

NordSIMs-Vegacenter

Kontakt

Enhetschef

Ellen Kooijman

Ellen Kooijman | Enhetschef

NordSIMS-Vegacenter

Biträdande enhetschef

Dan Holtstam

Dan Holtstam | Förste intendent

Sekreterare

Leena Paulin | Sekreterare

Postadress

Enheten för geovetenskap
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

Leveransadress

Svante Arrhenius väg 3
114 18 Stockholm

Besöksadress

Frescativägen 40 (museets huvudentré)
Stockholm

Associerade forskare

Gavin Kenny, Forskare
Forskning inom isotopgeologi, ansvarig för krosslabb och mineralseparation
E-post gavin.kenny@nrm.se

Bogdana Radu, Post-doktor
Forskning inom mineralogi
E-post bogdana.radu@nrm.se

Cécile Deligny, Post-doktor
Forskning inom isotopgeologi
E-post cécile.deligny@nrm.se

Doktorander

Roland Neofitu, Doktorand från University College Dublin, Ireland
Forskning inom isotopgeologi
E-post roland.neofitu@ucdconnect.ie

Gästforskare

Matthijs Smit Länk till annan webbplats., Associate Professor i tillämpad geokemi vid University of British Columbia, Vancouver, Canada
Forskning inom isotopgeologi
E-post msmit@eoas.ubc.ca

Andreas Petersson, Post-doktor vid Geologiska Institutionen vid Köpenhamns Universitet, Danmark
Forskning inom isotopgeologi
E-post ape@ign.ku.dk

Evgenia Salin Länk till annan webbplats., Forskare vid Åbo Akademi, Finland
Forskning inom isotopgeologi
E-post evgenia.salin@abo.fi

Emeritus-forskare och associerade forskare

Kjell Billström, Länk till annan webbplats. Associerad (pensionerad) forskare
Forskning inom geokronologi, berggrundsgeologi och malmgeologi
E-post kjell.billstrom@nrm.se

Stefan Claesson, Professor emeritus i isotopgeologi
Forskning inom geokronologi och berggrundsgeologi
Telefon 08-5195 4042
E-post stefan.claesson@nrm.se

Ulf Hålenius, Professor emeritus i mineralogi
Forskning inom mineralogi
Telefon 08-5195 4033
E-post ulf.halenius@nrm.se

Åke Johansson, Associerad (pensionerad) forskare
Forskning inom geokronologi och berggrundsgeologi, populärvetenskaplig verksamhet inom geologi
E-post ake.johansson@nrm.se

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Catharina Hammarskiöld