Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Enheten för bioinformatik och genetik

Enheten studerar bland annat evolutionära processer, släktskap, biodiversitet, ekosystem, fylogenetisk inferens och utvecklar verktyg för analyser av biodiversitet. En central uppgift för enheten är också att tillgängliggöra biodiversitetsdata från museets samlingar och andra källor till allmänheten och forskarvärlden.

Forskning och paleogenomik

Vi studerar den genetiska mångfalden inom och mellan arter, och hur olika organismer är släkt med varandra, med hjälp av DNA-analys av moderna och fossila prover.

Vi utvecklar också statistiska metoder för evolutionära analyser, och våra program, MrBayes och RevBayes, används flitigt inom biologisk och medicinsk forskning.

Vår forskning

Bioinformatik

Vi hjälper forskare. beslutsfattare och allmänhet att samla, bearbeta och analysera data om jorden och dess livsmiljöer. På enheten finns SBDI, Swedish Biodiversity Data Infrastructure som ansvarar för den svenska noden av GBIF.

SBDI

DNA-laboratoriet

Vi hjälper forskare att bestämma DNA-sekvenserna i djurs och växters arvsmassa, och att analysera den genetiska informationen som kommer fram.

DNA-laboratoriet

Kontakt

Enhetschef

Knud Jønsson

Knud Jønsson | Enhetschef

Enhetssekreterare

Karin Letmark | Sekreterare

Postadress

Enheten för bioinformatik- och genetik
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

Leveransadress

Svante Arrhenius väg 3
114 18 Stockholm

Besöksadress

Frescativägen 48
Stockholm

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Catharina Hammarskiöld