Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Integritet och sociala medier

Naturhistoriska riksmuseet använder sociala medier för att sprida kunskap om verksamheten och vårt ämnesområde. Här kan du läsa om förhållningsregler, personuppgiftsbehandling och dina rättigheter i samband med att du vistas i våra kanaler.

Naturhistoriska riksmuseet använder sociala medier för att sprida kunskap om verksamheten och vårt ämnesområde. Vi publicerar filmer och inlägg, delar gästinstagrammares bilder från naturen, svarar på allmänna frågor och berättar om vårt forsknings- och samlingsarbete.

Rättslig grund för behandling av personuppgifterna

Museets uppdrag är att sprida kunskap om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det gör vi bl.a. genom att informera om vår verksamhet och svara på allmänhetens frågor på sociala medier. När vi behandlar dina personuppgifter på sociala medier gör vi det med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi finns på:

Facebook Länk till annan webbplats.
Instagram Länk till annan webbplats.
Linkedin Länk till annan webbplats.
Twitter Länk till annan webbplats.

Att förhålla dig till när du vistas i våra sociala kanaler

Håll en god och trevlig ton. Inlägg med kränkande eller stötande innehåll, personangrepp, olagligt material, känslig information, uppgifter som kan kränka enskildas personliga integritet eller material som vi bedömer är irrelevant för forumens syften kommer att tas bort. Användare som upprepat gör sådana inlägg kan komma att stängas av från sidan. Det vi uppfattar som skräppost blockeras med en gång.

Vår personuppgiftsbehandling i de sociala kanalerna

Museet äger innehållet som publiceras och våra riktlinjer är anpassade efter vår verksamhet. Om du väljer att interagera i våra kanaler, genom att följa, gilla eller kommentera olika inlägg, behandlas dina personuppgifter av oss. Vi behandlar också dina personuppgifter när vi moderera dina kommentarer eller svarar på de frågor som du ställer till oss i våra kanaler. Då Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet blir de inlägg du gör allmänna handlingar. Lämna därför aldrig ut privata uppgifter, varken dina egna eller andras.

Vi följer även upp hur många frågor och kommentarer som kommer in och vilka ämnen de rör. Det gör vi för att kunna förbättra och utveckla vårt innehåll. Vi analyserar anonymiserad statistik som tillhandahålls av kanalerna.

Allmänt om personuppgiftsbehandling i sociala kanaler

De sociala kanalerna har egna regelverk, strukturer och lagringsfunktioner som museet inte äger eller råder över. Du kan på en social kanal till exempel bli profilerad, vilket betyder att företaget samlar in information om vad du gör på de konton du besöker.

Naturhistoriska riksmuseets möjlighet att utöva kontroll över plattformarnas personuppgiftsbehandling är därför begränsad. De sociala kanalerna är även offentliga vilket betyder att alla användare på sociala medier har möjlighet att se interaktioner och vilka som följer kontona. Inlägg kan även delas och där kan vi inte kontrollera, ändra eller radera i en annans delning.

Om överföringar till tredjeland

Vistas du i sociala kanaler sker i regel överföring av dina personuppgifter till tredje land. Dessa länder omfattas inte alltid av samma säkerhetsnivå som GDPR. Särskilt överföringar till USA anses inte som säkra då tidigare system för överföring (Privacy Shield) inte längre är giltigt efter en dom i EU-domstolen. Det innebär att det finns vissa integritetsrisker för dig som besöker sociala kanaler när du t.ex. lämnar en kommentar. Din möjlighet att kontrollera den efterföljande personuppgiftsbehandlingen på den sociala kanalen är begränsad.

På museet använder vi i dagsläget ännu dessa medier, men med försiktighet och alltid i syfte att vara kunskapsspridande.

Vill du läsa mer om överföring till USA och andra tredje länder, läs mer hos Integritetskyddsmyndigheten:

Schrems II-domen och överföringar till tredjelan – imy.se Länk till annan webbplats.

Dina rättigheter

Du har rätt att vända dig till oss för att få tillgång till dina personuppgifter, för att begära rättelse, radering och överföring av personuppgifter eller begränsning av behandling och för att invända mot behandling. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och bevarande i arkivlagen kan innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter. När de personuppgifter som behandlas ingår i allmänna handlingar är det arkivlagens bestämmelser som avgör om handlingarna ska bevaras eller gallras.

I sociala medier har vi begränsade möjligheter att radera all historik. Du har själv möjlighet att när du vill radera dina inlägg eller sluta följa oss. Vi föreslår att du vid kontaktar sociala medie-företagen om du har frågor om detta eller behöver assistans.

Prata med oss i sociala medier

Vi som svarar på frågor i våra sociala kanaler arbetar kontorstider, vardagar 9–17. Har du brådskande frågor till museet eller har en fråga som rör ett specifikt ärende, kontakta registrator@nrm.se eller ring 08-5195 4000.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Catharina Hammarskiöld