Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Publikationer

Publikationer

Museets egen utgivning, småskriftserien.

Småskriftserien

Resultat från inventering av kungsörn i Sverige 2023 Pdf, 1 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2024:1,
Författare: Jessica Åsbrink, Thomas Källman

Björnpopulationens storlek och utbredning i Sverige 2022 Pdf, 2.3 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2023:3.
Författare: Martin Sköld, Jessica Åsbrink.

Resultat från inventering av brunbjörn i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län 2022 Pdf, 2.2 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2023:2.
Författare: Jessica Åsbrink, Martin Sköld, Thomas Källman, Niclas Gyllenstrand.

Resultat från inventeringen av kungsörn i Sverige 2022 Pdf, 1.2 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2023:1.
Författare: Jessica Åsbrink, Thomas Källman.

Resultat från inventering av brunbjörn i Norrbottens län 2021 Pdf, 1.2 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2022:2.
Författare: Jessica Åsbrink, Martin Sköld, Thomas Källman, Niclas Gyllenstrand.

Resultat från inventeringen av kungsörn i Sverige 2021 Pdf, 1 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2022:1.
Författare: Jessica Åsbrink, Peter Hellström.

Resultat från inventering av brunbjörn i Jämtlands och Västernorrlands län 2020 Pdf, 1.1 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2021:3.
Författare: Jessica Åsbrink, Martin Sköld,
Thomas Källman, Niclas Gyllenstrand.

Resultat från inventeringen av kungsörn i Sverige 2020 Pdf, 866.8 kB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2021:2.
Författare: Jessica Åsbrink, Martin Sköld,
Thomas Källman, Niclas Gyllenstrand.

Omhändertagande och analys av fällprover av pollinatörer Pdf, 1.1 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2021:1.
Författare: Niclas Gyllenstrand, Thomas Källman

A manual to the skeletal measurements of the seal genera Halichoerus and Phoca Pdf, 972.8 kB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2020:4.
Författare: Per G.P. Ericson, Jan Storå.

Resultat från inventering av brunbjörn i Västerbottens län 2019 Pdf, 602.7 kB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2020:3.
Författare: Jessica Åsbrink, Martin Sköld, Thomas Källman, Niclas Gyllenstrand.

A DNA key to Swedish vertebrates - final report Pdf, 805.7 kB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2020:2.
Författare: Per G.P. Ericson, Dario Zuccon, Veronica Nyström Edmark.

Birds collected and captured during the PROVEPA ornithological fieldwork in Paraguay 1993-1999 Pdf, 2.9 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2020:1.
Författare: Per G.P. Ericson, Wilfrido Sosa.

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2019 Pdf, 963.3 kB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2019:1.
Författare: Johan Wallén, Lovisa Nilsson, Peter Hellström.

Infrastruktur för DNA-streckkodning av svensk flora och fauna vid Naturhistoriska riksmuseet Pdf, 1.1 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2018:1.
Författare: Erik Ersmark och Fredrik Ronquist.

Streckkodning av den svenska floran och faunan – förutsättningar och utmaningar Pdf, 4.8 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2017:1.
Författare: Rasmus Hovmöller, Mattias Forshage och Fredrik Ronquist.

Plankton i Tyresö-Flaten och Albysjön: resultat från en undersökning i augusti 2013 Pdf, 956.5 kB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2014:1.
Författare: Jan-Erik Svensson, Stefan Lundberg.

Djurplankton i Tyresöfjärden Pdf, 2.5 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2013:1.
Författare: Jan-Erik Svensson, Stefan Lundberg.

Nationell miljöövervakning av stormusslor i Norasjön, Södertälje kommun, 2010 Pdf, 2 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2010:2.
Författare: Stefan Lundberg, Bo Ljungberg, Erik Wijnbladh.

Uppföljning av naturvårdsåtgärder för bevarande av tjockskalig målarmussla Unio crassus i Svennevadsån- Skogaån, Örebro län, 2010 Pdf, 2 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2010:1.
Författare: Stefan Lundberg, Urban Pettersson.

Genomförda naturvårdsåtgärder för bevarande av tjockskalig målarmussla Unio crassus i Svennevadsån-Skogaån, Örebro län, 2009 Pdf, 3.2 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2009:3.
Författare: Stefan Lundberg, Urban Pettersson, John Tapper.

DNA-baserade metoder för taxonomisk bestämning (’DNA barcoding’): Potentiella tillämpningar för effektivare miljöövervakning Pdf, 1.4 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2009:2.
Författare: Thomas Lyrholm.

Street life under ytan Pdf, 1.5 MB.
Resultat från dykinventering i Fyrisån inom Uppsala stad 2008.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2008:4.
Författare: Stefan Lundberg.

Inventering av stormusslor i Svennevadsån-Skogaån, Örebro län, 2007-2008 Pdf, 7.4 MB.
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2008:2.
Författare: Stefan Lundberg, Urban Pettersson, John Tapper.

Miljöövervakningsstrategi för stormusslor Pdf, 4 MB.
Utveckling av nationell miljöövervakning för sötvattenslevande stormusslor 2008
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2008:1.
Författare: Stefan Lundberg, Jakob Bergengren.

Mälarens stormusslefauna Pdf, 7.9 MB.
Lokalbeskrivningar
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2007:3.
Författare: Stefan Lundberg, Jakob Bergengren.

Mälarens stormusslefauna Pdf, 2.7 MB.
Resultat från inventering längs Mälarens stränder
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2007:2.
Författare: Stefan Lundberg, Jakob Bergengren.

Liv i vattnet vid Tisnaren Pdf, 2 MB.
Bottenfaunaundersökningar i Tisnarens vattenområde, 2001
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2006:4.
Författare: Stefan Lundberg, Urban Pettersson.

Inventering av stormusslor i Fysingen Pdf, 4.9 MB.
Basinventering inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2006:3.
Författare: John Tapper, Stefan Lundberg.

Inventering av stormusslor i Edsån, 2005 Pdf, 5.9 MB.
Basinventering inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2006:2.
Författare: John Tapper, Stefan Lundberg.

Bottenfaunan i fem vattendrag runt Edsviken Pdf, 3.7 MB.
Resultat från undersökningar 2004
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2006:1.
Författare: Stefan Lundberg, Christina Ekström.

Brunkullan (Nigritella nigra) i Jämtland och Härjedalen. Ekologi, populationsutveckling och skötselaspekter Pdf, 5.2 MB.
Slutrapport för “Aktion Brunkulla"
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2005:2.
Författare: F Björkbäck och J Lundvist.

Bottenfaunan i Sätraån, Stockholms stad Pdf, 5.2 MB.
Utvecklingen efter ett år med kontinuerligt vattenflöde
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2005:1.
Författare: Christina Ekström, Stefan Lundberg.

Inventering av bottenfaunan i bäck mellan Flaten och Drevviken, Stockholms stad Pdf, 953.8 kB.
En naturvärdesbedömning utifrån bottenfaunans artrikedom
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2004:3.
Författare: Erland Dannelid, Stefan Lundberg.

Inventering av stormusslor i Albysjön, Tyresö kommun, 2004 Pdf, 1.4 MB.
Basinventering inom Tyresåsamarbetet
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2004:2.
Författare: Stefan Lundberg.

Inventering av nissöga (Cobitis taenia) inom Edsviken, Stockholms län, 2004 Pdf, 1.4 MB.
Basinventering inom Edsvikensamarbetet och Natura 2000
Rapport från Naturhistoriska riksmuseet, 2004:1.
Författare: Stefan Lundberg, Bo Delling.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Catharina Hammarskiöld