Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Faktureringsuppgifter

Ska du skicka en faktura till museet? Här hittar du de uppgifter du behöver för e-fakturering.

Naturhistoriska riksmuseets uppgifter

Organisationsnummer: 202100-1124

PEPPOL-id: 0007:2021001124

PDF likställs ej med elektroniskt överförd faktura.

Fakturaadress

Om du behöver registrera vår fakturaadress är den:

Naturhistoriska riksmuseet
FE7727
831 90 ÖSTERSUND

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Naturhistoriska riksmuseet skicka oss en e-faktura.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, Naturhistoriska riksmuseet, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Enligt lagen ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat har överenskommits. Det innebär att ni som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet PEPPOL BIS Billing 3.0, om inte annat format har överenskommits, exempelvis Svefaktura 1.0.

För er som kan e-fakturera redan idag

Peppol

Vi tar helst emot fakturor via nätverket Peppol. Om ni inte redan fakturerar via Peppol
behöver ni stämma av med leverantören av ert affärssystem (ekonomisystem,
faktureringssystem) om det är förberett för kommunikation via Peppol-nätverket. Saknar ert affärssystem stöd för Peppol finns flera lösningar på marknaden, se listan över operatörer på https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/

Naturhistoriska riksmuseet PEPPOL-ID är 0007:2021001124.

E-faktura via VAN

Om ni inte kan e-fakturera via PEPPOL kan ni skicka fakturor via VAN-tjänst. Naturhistoriska riksmuseet använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Format: SFTI Svefaktura
Partsidentitet: 2021001124 (vårt organisationsnummer)
Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1037 Länk till annan webbplats.
Naturhistoriska riksmuseet
GLN: 7340093213547

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (fler än 100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan.

För er som inte e-fakturerar idag

Om ni har ett affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med er systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Se under punkten ovan vilka format som Naturhistoriska riksmuseet kan ta emot i samt om
kommunikationssätt.

Om ni inte har ett affärssystem eller inte redan är ansluten till en e-faktureringstjänst

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadressen nedan så skickar vi er en inbjudan till Leverantörsportalen (Visma Proceedo Supplier Center).

Kontakta oss

Vår kontaktperson och mottagare av information och frågor i detta ärende är:
ekonomi@nrm.se.

Mer information om e-faktura

Läs mer e-faktura hos SFTI och DIGG.

DIGG om e-handel och e-faktura – digg.se Länk till annan webbplats.

SFTI – www.sfti.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Catharina Hammarskiöld