Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Vi erbjuder

Våra anställda arbetar på en forskningsinstution i världsklass och Sveriges största museum. Samtidigt är museet en myndighet med statlig värdegrund och villkor.

Vår verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet med regeringens uppdrag att främja kunskapen, forskningen och intresset för vår värld. Myndigheten är en framstående forskningsinstitution och Sveriges största museum.

Museet har under mer än 200 år samlat in föremål och data och bedrivit forskning om livet på jorden. Samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil.

All forskning och kunskap delas i utställningarna, Cosmonova och i aktiviteter på museet och digitalt.

Mer om vår verksamhet

En mängd olika yrkeskategorier

Vi har en mängd olika yrkeskategorier i vår verksamhet. Inom den publika verksamheten finns till exempel museivärdar, museipedagoger, kommunikatörer och jourhavande biolog.

På vår avdelning för forskning och samlingar arbetar bland annat forskare, doktorander, förste assistenter, intendenter, forskningsingenjör och IT-utvecklare.

Sedan finns yrkesroller som stöder verksamheten så som fastighetshandläggare, tekniker, ekonomer och IT-personal.

Organisation

På museet är vi cirka 250 medarbetare och där hälften av de anställda är kvinnor och hälften är män.

Chef för myndigheten är vår överintendent. Verksamheten är uppdelad i tre avdelningar: Forskning och samlingar, Publik verksamhet samt Verksamhetsstöd. Majoriteten av våra anställda arbetar vid avdelningen för forskning och samlingar.

Mer om vår organisation

Medarbetarskap och ledarskap

Medarbetarskap

Vid Naturhistoriska riksmuseet präglas medarbetarskapet av professionalitet, engagemang och respekt. Det handlar bland annat om att jag som medarbetare utvecklar mig och min yrkesroll, jag medverkar till verksamhetens mål och bidrar till trivsel och god arbetsmiljö.

Ledarskap

Ledarskapet hos oss ska kännetecknas av tydlighet, dialog och utveckling vilket bland annat innebär att ledare och chefer ska prioritera sitt ledarskap, inspirera medarbetare att utvecklas i sina yrkesroller och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna.

Statlig värdegrund

Att arbeta statligt innebär att vi skapar samhällsnytta. Medborgarna, riksdag och regering är våra uppdragsgivare. Vi ska på ett tillgängligt, sakligt och opartiskt sätt bedriva vår verksamhet.

Förmåner och villkor

  • Flexibel arbetstid enligt avtal för de som har kontorsarbetstid. Inom museet finns även anställda som har schemalagd arbetstid.
  • Din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Är du 29 år eller yngre har du 28 dagar, är du 30 år eller äldre har du 31 dagar och är du 40 år eller äldre har du 35 semesterdagar.
  • Hos oss tillämpas individuell lönesättning det innebär att din lön bestäms utifrån sakliga grunder som ansvar, arbetets svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna samt din skicklighet och ditt resultat.
  • När du är hemma med ditt barn och tar ut föräldrapenning ger vi dig en kompletterande ersättning, föräldrapenningstillägg, som innebär att du under högst 360 dagar får en ersättning som motsvarar 90 % av hela din lön.
  • Du har möjlighet att arbeta deltid till och med utgången av det skolår då ditt barn fyller 12 år.
  • Vi uppmuntrar till friskvård och erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till att motionera på arbetstid.
  • Vi betalar in till din tjänstepension enligt pensionsavtal PA16. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till.
  • Som statligt anställd har du även ytterligare förmåner som tex viss läkemedel- och sjukvårdsersättning.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Catharina Hammarskiöld