Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Rapportera fågelring

Här kan du rapportera upphittad fågelring eller fynd av ringmärkt fågel. Brevduva eller tamfågel ska inte rapporteras till museet. När återfyndet behandlats får alla som rapporterat en ringmärkt fågel en återkoppling med information om vilken fågelart det rörde sig om samt var och när den ringmärktes.

Formulär - rapportera fågelring

Ringmärkt brevduva eller tamfågel ska inte rapporteras till museet. Du hittar mer information om hur du går till väga på sidan brevduvor och tamfåglar.

Observera att fågelarter som tillhör statens vilt också ska anmälas till polisen för transport till Naturhistoriska riksmuseet. Mer information finner du på sidan om statens vilt.

Frågor i formuläret markerade med röd asterisk (*) är obligatoriska och måste vara ifyllda. Du kan även ringa in din observation på telefon: 08-519 540 80.

Behandling av personuppgifter

I samband med att en fågelring rapporteras in via telefon eller formuläret till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-post. Syftet är att kunna kommunicera med rapportören kring respektive rapport samt för att kunna följa upp eventuella framtida frågor kring respektive rapporterad fågelring.

Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja vårt myndighetsuppdrag, samt för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar.

Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse, samt ett led i vår myndighetsutövning. Mer utförlig information om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter hittar du på sidan Integritetspolicy.


Saknar ringen adress eller om adressen är oläslig, ange "Saknas" i fältet.

Alla siffror och bokstäver behöver anges exakt, om färgring ange också färg på ringen.


Lämna så mycket information som möjligt om fyndlokalen.Hur gjordes fyndet? * (obligatorisk)
Hur gjordes fyndet?


Dina kontaktuppgifter (så att vi kan skicka information om var och när fågeln märktes):
Dina kontaktuppgifter (så att vi kan skicka information om var och när fågeln märktes):
Du skicka med max 3 bilder (jpg, gif eller png).Innehåll på sidan

Sidan uppdaterad: