Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Om ringmärkningscentralen

Ringmärkningscentralen ger tillstånd för ringmärkning, service till ringmärkare och forskare, handlägger rapporter om återfunna fåglar och publicerar artiklar, böcker och rapporter som bygger på ringmärknings- och återfynds-data.

Om ringmärkningscentralen

Ringmärkningscentralen ger tillstånd för ringmärkning, service till ringmärkare och forskare, handlägger rapporter om återfunna fåglar och publicerar artiklar, böcker och rapporter som bygger på ringmärknings- och återfynds-data.

För mer information om inriktningen på svensk ringmärkning, kontakta oss för pdf (se nedan).

Internationellt samarbete

EURING är ett internationellt samarbete mellan ringmärkningscentraler i olika länder som driver gemensamma projekt och utväxlar data om ringmärkta och återfunna fåglar. Du kan läsa mer om detta samarbete under EURING Länk till annan webbplats..

Nyhetsbrev från Ringmärkningscentralen

Nyhetsbrev med information om återfynd och andra händelser publiceras två-tre gånger per år.

Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Rapportera ring eller ringmärkt fågel

Om du hittar en fågelring eller en ringmärkt fågel kan du rapportera det till oss antingen via vårt internetformulär, via e-post, vanligt brev eller telefon. Återfynden ger mycket viktig information som används vid forskning om fåglar och fågelflyttning.

Information om vad vi behöver veta, kontaktinformation samt en länk till internetformuläret finns under Rapportera ring.

Webbvisning av svenska återfynd

Kartfunktion som visar hur svenska återfynd av ringmärkta fåglar fördelar sig geografiskt. När sidan öppnas och innan några val har gjorts visas de 4000 senast behandlade återfynden.

Till webbvisningen Länk till annan webbplats..

Antal ringmärkta och återfunna fåglar

På sidan Intern länk till sidan – Antal ringmärkta fåglar hittar du sammanställningar över fåglar ringmärkta i Sverige, samt återfynd mellan 1911-2018.

Åldersrekord

På enheten har vi sammanställt åldersrekord för olika fågelarter. Du kan läsa mer om dessa rekord under Svenska åldersrekord.

Arkiv och databaser

Fågeldatabaserna och arkiven innehåller stora mängder information kring ringmärkta fåglar, återfynd i Sverige och andra länder samt kullstorlekar med mera.

Följande fågeldatabaser och arkiv finns:

  • Ringmärkning - uppgifter om ringmärkta fåglar.
  • Kullrapporter - information om bomärkta ungar, samt uppgifter om kullens status.
  • Återfynd - uppgifter om återfunna ringar eller ringmärkta fåglar.
  • Utlandet - består av information om utlandsmärkta fåglar.
  • Om du har frågor om fågeldatabaserna och arkiven, är du välkommen att kontakta Ringmärkningscentralen.

Kontaktuppgifter

Adress

Ringmärkningscentralen
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50 007
104 05 Stockholm

Ringmärkningscentralen

Sidan uppdaterad: