Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Hur blir man ringmärkare?

Varje år utfärdar Ringmärkningscentralen licenser till cirka 900 personer för att bedriva ringmärkning.

Dessa licenser är fördelade på huvudmärkare, som svarar direkt gentemot Ringmärkningscentralen, och medhjälpare som får ringmärka på en huvudmärkares licens med den personens ringar.

Hur blir man ringmärkare?

Kontakta fågelstation

För att bli ringmärkare är det enklast att ta kontakt med någon av landets fågelstationer och börja där som assistent. Då har man möjlighet att under kunnig ledning lära sig att plocka fåglar ur de slöjnät som i dag ofta används för att fånga fåglar och hantera dem medan de bestäms till art, ålder och kön. Man får även lära sig att ta olika biometriska mått, till exempel vinglängd. Ibland anordnas också ringmärkarkurser vid någon fågelstation eller inom en ringmärkargrupp.

Ansöka om licens

När man har uppnått tillräckligt stor erfarenhet kan man ansöka om en egen licens. Viktigt då är att ha ett tydligt syfte med den ringmärkning man önskar bedriva och att den är geografiskt avgränsad.

Behandling av personuppgifter

När du ansöker om licens för ringmärkning av fågel kommer vi behandla följande uppgifter om dig; namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer. Vi spar dessa uppgifter eftersom de är nödvändiga för att vi ska kunna hantera ditt ärende och bevilja dig en licens.

Vi behöver även spara dina kontaktuppgifter för att fortlöpande kunna kommunicera uppgifter som rör svensk ringmärkning och återfynd som erhållits från fåglar du ringmärkt. Samt för att fullfölja vårt myndighetsuppdrag och leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar.

Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse, samt ett led i vår myndighetsutövning. Du kan läsa mer om dina rättigheter som registrerad och var du ska vända dig om du har några frågor om personuppgiftsbehandlingen i vår integritetspolicy.

Prioriterad ringmärkning

Ringmärkningscentralen prioriterar särskilt boungemärkning, speciellt av arter som inte häckar i holkar, eftersom denna har minskat mycket under de senaste decennierna. Värdet av att märka en fågel redan som bounge ligger i att det då är känt exakt vilket år och var någonstans den kläcktes.

I övrigt prioriteras standardiserade märkprojekt och artprojekt. Nya licenser för flyttfågelmärkning i större mängder är inte högt prioriterat, då det i dag redan förekommer på många håll, bland annat på det 20-tal fågelstationer som finns spridda främst längs kusterna.

PDF: Läs mer om inriktning och prioriteringar. Pdf, 19.9 kB.

Sidan uppdaterad: