Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Palynologiska samlingar

Palynologiska laboratoriet grundades år 1948 med Gunnar Erdtman som dess förste ledare, och blev så småningom en del av Enheten för botanik. Organisatoriskt ligger pollenverksamheten numera under Enheten för ringmärkning och palynologi.

Palynologiska samlingar

Palynologiska laboratoriet grundades år 1948 med Gunnar Erdtman som dess förste ledare, och blev så småningom en del av Enheten för botanik. Organisatoriskt ligger pollenverksamheten numera under Enheten för ringmärkning och palynologi.

Historisk samling

Den historiska samlingen innehåller preparat, som beskrivits av Professor Gunnar Erdtman, pionjär och föregångare inom modern palynologi.

Denna samling är viktig och av historiskt intresse eftersom den innehåller "typbeskrivningar" av pollen/sporer, som publicerats i flera av hans handböcker och publikationer.

Internationell samling

Den internationella samlingen är en av de mest betydelsefulla i världen. Den innehåller mer än 25.000 preparat från olika växtfamiljer. Samlingen är sökbar i vår herbariedatabas Länk till annan webbplats..

Nordisk samling

Den nordiska samlingen innehåller cirka 100 växtfamiljers pollen och sporer. Komplettering och förnyelse av samlingarna pågår.

Bibliotek

Biblioteket är ett av de mest omfattande i ämnena palynologi och aerobiologi.

Fotoarkiv

 • Ljusmikroskopiska (LM) bilder
 • Svepelektronmikroskopiska (SEM) bilder
 • Transmissionselektronmikroskopiska (TEM) bilder

Referenspreparat av pollen och sporer

Pollenpreparat tillverkas på följande sätt

 • Insamling av pollenmaterial från väl bestämt herbariematerial. En gul tvådelad etikett med ett identifieringsnummer fästes på herbariearket och den andra delen fästes på kort som finns på palynologiska laboratoriet. Denna etikett gör det möjligt att vid senare tillfälle gå tillbaks till exakt samma material för vidare undersökningar.
 • Pollenmaterialet behandlas enligt Erdtmans acetolysmetod, det vill säga 9 delar ättiksyraanhydrid och 1 del svavelsyra upphettas till 70 grader C i cirka10 min.
 • Sköljes två gånger.
 • Filtreras genom ett fint nät.
 • Får stå i en blandning av glycerol och vatten 1:1.
 • Monteras i glycerolgelatin och förseglas med paraffin.

Pollenpreparaten är beständiga och håller god kvalitet i mer är 100 år.

Preparaten är användbara inom följanden områden:

 • Systematisk botanik
 • Aeropalynologi
 • Palynologi inom rättsmedicin
 • Honungspalynologi
 • Kvartärgeologi

Övriga preparatsamlingar

Aeropalynologi

Luftburna pollen och sporer.

Melissopalynologi

Preparat av "bi-växter" honung och bibördor.

 

Kontakt

Lån eller besök vid palynologiska samlingen endast efter överenskommelse.

 

Kontakta samlingen:

Sidan uppdaterad: