Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Om museets pollenövervakning

Pollenövervakningen sker under ledning av museets Palynologiska laboratorium som ansvarar för att samordna pollenverksamheten nationellt. Mätningar av pollen utförs på 22 orter i landet och är till för att underlätta vardagen för allergiker.

Palynologiska laboratoriet

Pollenövervakningen sker under ledning av museets Palynologiska laboratorium som ansvarar för att samordna pollenverksamheten nationellt. Mätningar av pollen utförs på 22 orter i landet och är till för att underlätta vardagen för allergiker.

Laboratoriet samordnar nätverket av mätstationer samt de nätverksnoder som också analyserar pollenprover och gör pollenprognoser. Förutom att göra dagliga mätningar bidrar vi även till forskning som på olika sätt belyser spridning av pollen och sporer.

Palynologiska samlingar

Museets Palynologiska samlingar innefattar historiska, internationella och nordiska samlingar, men också referenspreparat, bibliotek och fotoarkiv.
Här hittar du mer information om våra Palynologiska samlingar.

Prognoser

På Pollenrapporten.se samlar vi pollenprognoserna för samtliga mätstationer som finns runt om i landet. Under 2024 är det 22 stycken mätstationer på olika orter som mäter pollenhalten i luften.

Vi har två olika typer av prognoser, den lokala prognosen som beskriver den förväntade pollenhalten de närmaste dagarna på de orter vi mäter pollen. Vi har också den rikstäckande Riskprognosen som visar risken för att det ska bli höga halter av olika pollentyper.

Den lokala prognosen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den rikstäckande Riskprognosen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pollengrafer

I graferna kan du se de uppmätta pollenhalterna indelade i låga, måttliga, höga och mycket höga halter. Graferna uppdateras vart efter analyserna är klara och data finns tillgänglig

Pollenlabb och mätstationer

På den här sidan hittar du mer information om pollenlabbets arbete och de 22 mätstationer som idag täcker in vårt avlånga land.

Så görs prognoserna

Här kan du läsa mer om det arbete som krävs för att producera prognoserna. Det krävs stor expertis och speciell utrustning.

Allergiframkallande pollen

Här hittar du de växtgrupper som i Sverige anses vara allergiframkallande.

Sidan uppdaterad: