Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Nationell miljögiftsövervakning

För insamling och provtagning av material för miljögiftsanalyser samt utvärdering av analysresultat ansvarar gruppen för Miljögifter (enheten för Miljöanalys och Forskning) inom den svenska miljöövervakningen.

Övervakning av miljögifter i limniska fiskarter

Övervakningen bidrar med underlag för studier av förändringar i belastningen av miljögifter, samt att kontrollera att in...

Övervakning av miljögifter i marin biota

Resultaten från övervakningen av miljögifter i marin biota ger underlag för studier av förändringar i belastningen av mi...