Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

VANLIGA VÄXTER OCH DJUR I VÅR NÄRMILJÖ

Följ med en av museets biologer på en exkursion runt museet. Du får också tips på hur du kan arbeta med fältstudier med fokus på djur och växter i skolans närmiljö.

Datum: 26 maj (tisdag vecka 22), 28 maj (torsdag vecka 22)
Tid: 16.00-19.00
Plats: Naturhistoriska riksmuseet, huvudentrén
Ämnen: NO, biologi, ekologi, fältstudier och biologisk mångfald
Målgrupp: lärare i åk 0-6

Här kan du ladda ner material efter fortbildningen

Under kvällen får du en genomgång av vanliga växter och djur som du kan hitta i vår närmiljö. Du får också veta hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas. Vi kommer också att gå igenom anpassningar till olika livsmiljöer, ekologiska samband och hur det hänger ihop med biologisk mångfald. Du får också konkreta expempel på lektionsmaterial och fältstudier anpassade för elever i åk 0-6.

Efter genomgången går vi ut för att undersöka vad som finns runt husknuten. Exkursionen bär av mot Lappkärret och vi är tillbaka vid museet senast klockan 19.00.


Praktisk information.

Förtäring och kläder. Ta gärna med fika och kom ihåg kläder efter väder. Vid fint väder tar vi paus i det gröna! Lupp och kikare går att låna från museet.

Villkor för avbokning. Anmäl förhinder så snart som möjligt så att vi kan erbjuda din plats till någon annan. Bokad men ej utnyttjad plats faktureras med 200 kr.

Frågor? Kontakta skola@nrm.se


TIPS PÅ LEKTIONSMATERIAL MED SAMMA TEMA

Låt eleverna ta del av material från Naturhistoriska riksmuseet som kopplar till fortbildningen du nyss varit på. Här är några tips på material att jobba vidare med.