Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Högstadieelever på museet.
Navigationspil för årskurs 7-9

ÅK 7-9

uppdrag: klimat

Utställningen handlar om väder och hur vi påverkar klimatet.

Dagligen påminns vi om att människan orsakar klimatförändringar som ger högre temperaturer och väderkatastrofer. Vad kan vi göra för att minska växthuseffekten?

Elever i utställningen Uppdrag Klimat
Barn och ungdomar i utställningen Uppdrag: Klimat. Foto: Martin Stenmark
Barn och ungdomar i utställningen Uppdrag: Klimat. Foto: Martin Stenmark

Stig in i Stormens öga och upplev naturens krafter, eller skapa egna moln. Tyck och tryck om klimatet och se hur alla tidigare besökare röstat.


MER OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen pågår tills vidare och är producerad av Naturhistoriska riksmuseet.

Läs mer om utställningen

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN (Lgr 11)

Förmåga: Här kan eleverna träna sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen. Använda  kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Centralt innehåll biologi: Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och amhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Centralt innehåll geografi:Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Våra utställningars gestaltningar och föremål erbjuder spännande och inspirerande lärandemiljöer för dina elever. Här finns visualiserad kunskap att lära sig tolka och förstå.

Renovering

Dessvärre är ”Stormens öga” i utställningen avstängd på obestämd tid.
Orsaken är ett vattenläckage. Reparation pågår.