Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Högstadieelever på museet.
Navigationspil för årskurs 7-9

ÅK 7-9

klimatförändring i polartrakterna

Visningen tar cirka 60 minuter.

I utställningen får eleverna uppleva Arktis och Antarktis extrema miljöer.

Elever/unga människor i utställningen Polartrakterna.
Isbjörn
Valskelett i utställningen Polartrakterna.Ett litet barn tittar på den stora skelettet tillsammans med en vuxen.

I visningen fokuserar vi på hur djur och växter är anpassade till den extrema polarmiljön.

Vi låter eleverna studera montagen och resonera om hur livet påverkas av klimatförändringarna. Sedan diskuterar vi möjliga framtidsscenarier med eleverna.

Andra frågor vi tar upp är: Vad betyder stor biologisk mångfald i en miljö med liten artrikedom men stor individrikedom, vad gynnar biologisk mångfald och vad hotar den?

TID OCH PLATS

Undervisningen sker i utställningen Polartrakterna.

Läs mer om utställningen