Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Falkar

Alla falkar tillhör statens vilt och ska anmälas till Polisen om de hittas döda. Här beskrivs deras utbredning och kännetecken.

Om du hittat ett dött djur som klassas som statens vilt ska det anmälas till Polisen, telefon 114 14. Polisen lämnar djuret till Naturhistoriska riksmuseet för att undersökas. Läs mer om vår hantering av Statens vilt.

Den mest kända av våra falkar är kanske pilgrimsfalken som det senaste århundrandet har varit hårt drabbad av miljögifter och intensiv jakt.

På 1970-talet påbörjades uppfödningsprojekt för att rädda pilgrimsfalken och sedan dess har den gått från cirka 15 par totalt till över 200 häckande par i Sverige. Samtliga falkar tillhör statens vilt. 

Falkars kännetecken

Falkar är små till medelstora rovfåglar, som alla lätt känns igen på den så kallade falktanden – en nabb på vardera sida av övernäbben med ett motsvarande urtag i undernäbben vilket saknas hos de övriga rovfåglarna.

Deras vingar är långa och spetsiga. Från mungipan går ofta ett mörkt s.k. mustaschstreck ned mot kinden. Undersidans färg varierar från art till art men är i regel ljus med mörka fläckar.

Falco vespertinus

Storlek

Längd 28-34 cm. Vikt 130-200 g.

Kännetecken

Hanen är på ovansidan gråsvart med mörkgrå vingspetsar. Undersidan är mörkgrå med roströda “byxor” samt med röda ben och ljusa klor.

Honan är på ovansidan övervägande tvärbandad i svart och grått. Hjässan och undersidan är rostbrun eller brunvit med svaga mörka streck. Haka och kinder är ljusa med en svart mask runt ögonen.

Ungfågeln är på ovansidan tvärbandad i svart och brunt med ljusare hjässa. Undersidan är brungul med mörka fläckar.

Utbredning i Sverige

Tillfällig gäst i framförallt södra Sverige.

Aftonfalkar. Illustration: Håkan Delin

Aftonfalk, hane, hona och ung. Illustration: Håkan Delin.

Jaktfalk

Falco columbarius

Storlek

Längd 50-60 cm. Vikt 1-2 kg.

Kännetecken

En kraftigt byggd falk med ovansidan vattrad i mörkare och ljusare grått. Ungfågeln är brungrå med ljusare fjäderkanter och med ett tydligt mustaschstreck vid kinderna. Undersidan är vit med tvärgående mörka streck och fläckar. Ungfågeln har kraftigare längsfläckad undersida.

Utbredning i Sverige

Häckar sällsynt i fjällen men ungfåglar kan ses längre ner i landet under vinterhalvåret.

Jaktfalk, ung, gammal. Illustration Håkan Delin.

Jaktfalk, gammal och ung. Illustration: Håkan Delin.

Lärkfalk

Falco subbuteo

Storlek

Längd 30-35 cm. Vikt 150-300 g.

Kännetecken

Ovansidan är hos den vuxna fågeln gråsvart. Hos ungfågeln är dräkten något mer brungrå och fjäderkanterna är ljusa.

Haka och kinder är vita med ett markerat svart mustaschstreck. Undersidan är vit eller brunvit med täta svarta längsfläckar. De äldre fåglarna har rödbruna ”byxor”.

Utbredning i Sverige

Häckar i södra Sverige och utmed Norrlandskusten.

Lärkfalk, ung och gammal. Illustration Håkan Delin.

Lärkfalk, ung och gammal. Illustration: Håkan Delin.

Pilgrimsfalk

Falco peregrinus

Storlek

Längd 40-50 cm. Vikt 0,5-1,3 kg.

Kännetecken

Ovansidan hos de gamla fåglarna är gråsvart. Ungfåglarna är mörkt brungrå med ljusare fjäderkanter.

Haka och kinder är vita med ett brett svart mustaschstreck. Undersidan hos de gamla fåglarna är vit med svart vattring på buken. Hos de unga är undersidan brunvit med täta mörka längsfläckar.

Utbredning i Sverige

Förekommer sällsynt i hela landet.

Pilgrimsfalk, ung och gammal. Illustration: Håkan Delin

Pilgrimsfalk, ung och gammal. Illustration: Håkan Delin.

Falco columbarius

Storlek

Längd 27-32 cm. Vikt 140-230 g.

Kännetecken

Hanen är ovan grå med tunna svarta längsstreck. Spetsarna på vingar och stjärt är mörka. Ovansidan av halsen har en rostgul krage. Undersidan är brunvit med mörka längsfläckar och en vit haka.

Honan och ungfåglarna är på ovansidan mörkbruna med några rostfläckar samt med en ljusbandad stjärt. Undersidan är gulvit med kraftiga bruna fläckar.

Utbredning i Sverige

Häckar från norra Dalarna till Norrland samt enstaka par på Öland. Förekommer även i södra Sverige under vinterhalvåret.

Stenfalk, hane och hona. Illustration: Håkan Delin

Stenfalk, hane och hona. Illustration: Håkan Delin.

Falco tinnunculus

Storlek

Längd 31-38 cm. Vikt 150-280 g.

Kännetecken

Ovansidan är tegelbrun med mörka fläckar eller tvärband och vingspetsarna är mörka. Den gamla hanens huvud är grått och hans stjärt grå med ett mörkt ändband.

Undersidan har mörka längsfläckar, som är glesare och mindre hos hanen än hos honan och ungfågeln.

Utbredning i Sverige

Häckar över hela landet.

Tornfalk, hane och hona. Illustration: Håkan Delin

Tornfalk, hane och hona. Illustration: Håkan Delin.