Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Bivråk

Bivråkarna tillhör statens vilt och ska anmälas till Polisen om de hittas döda i Sverige. Här beskrivs bivråkens utbredning och kännetecken.

Om du hittat ett dött djur som klassas som statens vilt ska det anmälas till Polisen, telefon 114 14. Polisen lämnar djuret till Naturhistoriska riksmuseet för att undersökas. Läs mer om vår hantering av Statens vilt.

Av namnet skulle man tro att bivråken främst lever av bin, men födan består huvudsakligen av jordgetingar och dess larver.

Bivråk

Pernis apivorus

Storlek

Längd 50-60 cm. Vikt 0,6-1,1 kg.

Kännetecken

Bivråken förväxlas lätt med ormvråk. Bivråkens vingar är längre och den har en relativt lång och svagt rundad stjärt med tre eller fyra breda mörka tvärband.

Äldre bivråkar har oftast gråaktigt huvud och en ljus undersida med mörka, tvärgående fläckar.

Ungfåglarna är oftast mörkbruna med en delvis vitfläckad undersida och nacke. Dräkten i övrigt är mycket varierande. Nästan helt brunsvarta eller till stor del vita varianter förekommer också.

Utbredning i Sverige

Häckar i samtliga landskap utom Gotland.

Bivråk, gammal. Illustration: Håkan Delin

Bivråk, gammal. Illustration: Håkan Delin.

Bivråk, ung. Illustration: Håkan Delin.

Bivråk, ung. Illustration: Håkan Delin.