Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Ringmärkning - allmänt

Här finns blanketter, protokoll och annat matnyttigt för vanlig ringmärkning. Blanketter för slutredovisning finns också här.

Svensk ringmärkning - inriktning och särskilda prioriteringar Pdf, 19.9 kB.

Handbok för ringmärkare Pdf, 5.3 MB.

Riktlinjer för spridning av fotografier och filmer av handhållna fåglar Pdf, 513.1 kB. . Detta dokument har tagits fram av Ottenby och Falsterbo fågelstationer i dec 2017. RC rekommenderar att riktlinjerna även gäller övrig ringmärkning i Sverige.  

Ringbeställningsblankett Word, 83.5 kB. Kan fyllas i på dator och skickas till RC antingen per e-post till bird.ringing@nrm.se eller skrivas ut och postas. Ny version 2013-05-17 där även mobiltelefon för SMS-avisering av eventuellt postpaket ska anges.

Ringtyplista Pdf, 121.4 kB.

Artlista Pdf, 565 kB.. Uppdaterad 2022-04-25.

Varianter på fältprotokoll

Märkprotokoll R4 Pdf, 46 kB. (för rörlig märkning), RCs gamla standardprotokoll.

Märkprotokoll R5 Pdf, 82.2 kB. (för stationär märkning), RCs gamla standardprotokoll.

Märkprotokoll Pdf, 140.7 kB. (stående med förtryckta slutsiffror), protokoll för stationär märkning designade av Anders Melin

Kontrollprotokoll Pdf, 111 kB. (i samma stil som ovan), Protokoll för stationär märkning, designade av Anders Melin.

Stationsprotokoll Pdf, 40.3 kB. (25 rader liggande), protokoll med var femte rad kraftigare, vilket underlättar korrekturläsning. För både märkningar och kontroller. Utvecklat på Landsorts fågelstation.

Fler blanketter, slutredovisning

Kroppsruggningsskala Pdf, 10.3 kB. (pdf)

Fettskala 0-9 Pdf, 102.9 kB. (utökad, tydligare - mest använd sedan länge, pdf-fil)

Fettskala 0-6 Pdf, 25.9 kB. (Petersson & Hasselquist 1983-85, pdf-fil)
Dessa två skalor är helt lika beträffande klasserna 0-6. Dessutom bör nämnas att det i manualen till ESF-projektet (1995) finns ytterligare en skala (Kaiser 1993) som används i en del andra länder. Denna går endast till 8 (klass 4-5 hopslagna).

Fladdermöss och rabies Word, 24.5 kB. (word-fil), vad man bör tänka på vid hantering av fladdermöss för att inte riskera rabiessmitta.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Åsa Steinholtz