Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 3(4), april 1999

Vårskålar

Månadens kryptogam april 1999

Scharlakansröd vårskål
Skålsvamparna hör till gruppen sporsäckssvampar (Ascomycetes). Många av dem bildar fruktkroppar på våren. Här beskriver vi elva arter som du med lite tur kan hitta när våren kommer till din hemtrakt.

Vinterskål,

Urnula hiemalis


Vinterskålens fruktkroppar är skålformade med kort fot och växer på gräsbevuxen mark. Insidan av skålen är svart och utsidan är mörkbrun.

Svart vårskål,

Pseudoplectania nigrella


Svart vårskål kan hittas i barrskog i nästan hela landet. Skålens insida är svart och utsidan är brun och något filtartad.

Rökpipsvamp,

Urnula craterium


Fruktkropparna är skaftat skålformade och växer på mer eller mindre begravda kvistar av lövved. Insidan av skålen är svart och utsidan brun.

Scharlakansröd vårskål,

Sarcoscypha coccinea

s. lat


Den scharlakansröda vårskålens fruktkroppar växer på delvis begravda grenar och kvistar av lövved. De är skålformade och oskaftade med vackert röd insida och vit till svagt gul utsida.

Tulpanskål,

Microstoma protracta


Tulpanskålen har mycket små skaftade fruktkroppar, som i någon svampbok träffande beskrivits som docktulpaner.

Kotteskål,

Piceomphale bulgarioides


Kotteskålen har små svarta fruktkroppar, som är skålformade med kort fot. Den växer på nedfallna fjolårskottar av gran.

Orange älglegeskål,

Byssonectria terrestris


Orange älglegeskål bildar fruktkroppar på och omkring spillning av älg och rådjur.

Mörk älglegeskål,

Pseudombrophila guldeniae


Den mörka älglegeskålen växer på hyfmattan av orange älglegeskål.

Sippskål,

Sclerotinia tuberosa


Sippskålen lever som parasit på vitsippor och gulsippor. Fruktkroppen är en brun skål som sitter högst upp på en gänglig mörkare fot.

Aspskål,

Encoelia fascicularis


Aspskålen växer på ganska nyligen döda grenar av asp. Fruktkropparna är bruna till svarta och växer i små knippor.

Läderskål,

Encoelia furfuracea


Läderskålen bildar tätt tuvade fruktkroppar på döda och kvarsittande grenar av hassel, någon gång al.
Text: Klas Jaederfeldt