Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Katalog över tertiära växter

Denna katalog inkluderar alla tertiära växter från Spetsbergen som finns i samlingarna, totalt omkring 4500 föremål.

Boken Catalogue of the Tertiary plant fossils from Spitsbergen housed in the Swedish Museum of Natural History, Stockholm, är skriven av T. Denk, L. Wanntorp och S. B. Manum, med hjälp av O. Haglund. Publicerad 1999.

Fossila växter från Spetsbergen

Stora samlingar av fossila växter från det arktiska området, inkluderande Spetsbergen, finns vid sektionen för paleobotanik i Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Spetsbergenmaterialet omfattar bland annat ett antal floror som beskrevs av Oswald Heer i hans klassiska arbeten under 1800-talet.

De tertiära floror från Spetsbergen, som av Heer angavs som miocen, anses nu sträcka sig från tidig paleocen till sen eocen-tidig oligocen. Stratigrafi och plats för alla insamlingslokaler är inkluderade i katalogen. De flesta av fossilen är bladavtryck som saknar kutikula, frukt- och blomdelar är sällsynta och bevarade på ett sätt som oftast gör dem oidentifierbara.

​Referenser till publikationer

Katalogen innehåller referenser till alla publikationer som behandlar föremål i samlingen och till de senaste decenniernas taxonomiska revisioner, tillsammans med synonymer, samt en lista på alla växter som har kunnat bestämmas till släkte. Det finns också en översiktlig beskrivning av de växtförande formationerna.

För de fyra största flororna ges en översikt av de fossila växternas kvantitativa förekomst. Den kvantitativa analysen indikerar inga större förändringar i vegetationen som kan relateras till klimatförändringar över det tidsspann på 25-30 miljoner år som de fyra flororna representerar.

​Beställning av katalog

Din beställning skickas du till:

Enheten för paleobiologi
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

Telefon: 08-5195 4180 (sekretariat)
Fax: 08-5195 4221
E-post: ewa.sjodin@nrm.se