Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Rihab Yousif

Förste assistent.

Kontakt

Tel: 08-519 542 52
E-post: rihab.yousif@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt. 

Utbildning

BSc Mosul universitet, Irak, 1979

MSc Mosul universitet, Irak, 1989

Arbetsuppgifter

Jag arbetar med uppordning, bestämning, vård och registrering av enhetens paleobiologiska samlingarna. Jag har stort ansvar för meso-fossilsamlingarna och har ansvar för att planera och organisera arbetet. Jag hjälper till med uppdatering av informationen i enhetens samlingsdatabas samt föreslår förbättringar. Jag assisterar forskare och i laboratoriearbete. Jag är utbildad gällande hantering av starka syror och har gått säkerhets- och sjukvårdskurs. 

Intressen

Jag är utbildad inom paleontologi, stratigrafi, historisk geologi och paleoekologi. Jag tog magisterexamen i palynologi inom geologiska ”Cathysian provinsen” i Irak.

Jag arbetade som akademiker och lärare i Irak vid universitetet i Mosul. Där ledde jag fältarbeten, fältkurser samt lade upp och planerade undervisningen i projektform. I den tjänsten var jag lärare i paleontologi, stratigrafi, historisk geologi och paleoekologi och har ett genuint vetenskapligt intresse inom dessa områden.

Min erfarenhet som akademiker och på museet under åren har ökat mitt intresse och kunskap kring vetenskapligt paleontologisk material och vikten av att adekvat dokumentera all den information som kommer fram genom insamlingar, bearbetning och forskning.

Publikationer

Publikationer