Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Jonas Hagström

Intendent.

Kontakt

Tel: 08-519 542 03
E-post: jonas.hagstrom@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Fil. kand. Stockholms universitet, 1990

Fil. lic. Stockholms universitet, 1997

Ansvarsområden

Mina huvudsysslor är samlingsvård, dataregistrering, hjälp till gästforskare och svara på frågor från allmänheten.

Intressen

Jag läste geovetenskap med inriktning på paleontologi vid Stockholms universitet. Examensarbetet handlade om underkambriska plankton från Västergötland och min lic-avhandling om sporer hos tidiga landväxterna från Gotlands silur.

Jag har arbetat med samlingarna av djurfossil på Riksmuseet sedan 2000. Mitt intresse är samlingarnas historia och människorna som gjorde insamlingarna, speciellt de expeditioner som gick till polarområdena runt förra sekelskiftet. Jag fältarbetar gärna i dessa trakter men säger inte nej till en insamlingsresa till Italien. Jag är också vetenskapligt intresserad av underkambriska spårfossil – det finns mycket intressant i våra samlingar!

Jag arbetar för att lyfta samlingarnas kvalité så att forskarna hittar det de är intresserade av och att göra samlingarnas värde känt för den breda allmänheten.

Deltog i expeditioner till Spetsbergen sex gånger och till Antarktis en gång. 

Andra professionella roller

  • Vice ordförande i Stockholms Naturvetenskapliga Förening.

Publikationer och media