Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Johannes Bouchal

Forskningsassistent.

Kontakt


E-post: Johannes.Bouchal@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

MSc Wiens universitet, Österrike, 2013

Fil.Dr. Wiens universitet, Österrike, 2018

Ansvarsområden

Jag arbetar med uppordning, digitalisering (fotografering) och databasregistrering av enhetens samlingar. Jag hjälper också forskare med kurering av prover, ljus- och elektronmikroskopiering (SEM), laboratoriearbete och övrigt forskningsarbete.

Forskningsområde

Min forskning fokuserar på pollen och sporer från norra halvklotet från de geologiska perioderna paleogen och neogen, samt deras paleoekologiska och paleogeografiska betydelse. Mitt expertisområde är recenta och fossila pollen av angiospermer (blomväxter).

Jag studerar pollen och växtfossil från neogena lokaler i östra medelhavsområdet. Från sen oligocen och framåt var denna region en biogeografisk smältdegel som sammanband Europa, Asien och Afrika.

Den mest intressanta aspekten av mitt arbete är den stora mängden information som kan utvinnas ur sedimentprov som innehåller pollen och sporer. Ofta är ett par gram sediment tillräckligt för att kunna rekonstruera hur vegetationen såg ut i området när sedimentet avlagrades.