Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

 • Huvudmeny

Else Marie Friis

Professor emerita.

Kontakt

 
E-post: else.marie.friis@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Mag. scient. University of Aarhus, Denmark, 1975

Lic. scient. University of Aarhus, Denmark, 1980

Ansvarsområden

Som professor emeritus utan anställning har Else Marie inga formella uppdrag på museet. Hon deltar i det dagliga arbetet på enheten och fortsätter sitt forsknings- och samlingsarbete.

Forskningsområde

Else Marie arbetar med angiospermernas (blomväxternas) historia, med fokus på reproduktionsbiologi, fylogeni och paleoekologi, baserat på studier av reproduktionsorgan (blommor, frukter, frön, ståndare, pollen) i lager från krita (145‑65 miljoner år gamla).

Else Maries forskning hamnar ofta på framsidan av vetenskapliga tidskrifter. Här ovan ses rekonstruktioner av fossila angiospermer från tidig krita i tidskrifter från 2019.

Andra professionella roller

 • Huvudredaktör för GRANA

Utmärkelser

Nyligen invald medlem i America Academy of Arts and Sciences med motiveringen “This honor signifies the high regard in which you are held by leaders of your field and members throughout the nation”

Medlemskap i andra akademier:

 • 1990 Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
 • 1996 Kungliga Vetenskapsakademien
 • 1998 Det Norske Videnskaps-Akademi
 • 1998 Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund
 • 2002 Kinesiska Vetenskapsakademien (CAS)
 • 2017 America Academy of Arts and Sciences
 • 2020 Royal Society of London

Andra utmärkelser:

 • 1985 Hans Gram Medalj, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
 • 1992 Nils Roséns pris i botanik, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund
 • 1999 Hedersvicepresident för det XVI Intern. Bot. Congr., St. Louis, USA
 • 1999 Hedersdoktor (filosofie doktor honoris causa), Uppsala universitet.
 • 2003 Utländsk hedersmedlem i Linnean Society of London
 • 2003 “Excellent researcher 2003” utmärkelse från Vetenskapsrådet
 • 2005 Rolf Dahlgrens pris i botanik, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund
 • 2007 “Årets geolog” utnämnd av Naturvetarförbundet
 • 2009 Korresponderande medlem, Paläontologische Gesellschaft, Tyskland
 • 2012 Danmarks geologiska pris 2011 från Nationale Geologiska Undersögelser for Danmark og Grönland (tillsammans med Kaj Raunsgaard Pedersen)
 • 2014 Stora Linnémedaljen i Guld från Kungliga Vetenskapsakademien (”för hennes epokgörande forskning rörande blomväxternas uppkomst och tidiga evolution”
 • 2015 Ledamot av Nordstjärneorden 1. Klass (Knight 1st Class of the Order of the Polar Star)