Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Christina Franzén-Bengtson

Christina

Intendent emerita.

Kontakt

Tel: 08-519 541 77
E-post: christina.franzen@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Fil. ämbetsexamen Uppsala universitet, 1965.

Lärarhögskola Göteborg och Värnamo, 1965–1966.

Doktorsexamen Uppsala universitet, 1983.

Ansvarsområden

Som intendent emerita utan anställning har jag inga formella uppdrag på museet. Jag deltar i det dagliga arbetet på enheten och fortsätter mitt arbete med samlingar och bibliotek.

Intressen

Jag arbetar med ekologi, artsammansättning och evolution hos tagghudingar. Min forskningen är främst inriktad på de välbevarade och formrika faunorna av sjöliljor (crinoideer) från de 400 miljoner år gamla lagerföljderna på Gotland.

Jag valde echinodermer (tagghudingar som sjöstjärnor och sjöborrar) som forskningsgrupp dels för att de är så vackra, dels för deras långa historia från tidig kambrium till nutid och dels för deras anpassningförmåga till sin omvärld visad i deras förekomst från grunda korallrev till tusentals meter ned i oceanernas djupgravar. Deras mycket speciella skelettstruktur med porösa plåtar gör att man omedelbart känner igen ett echinodermfragment i en bergart även om man inte vet till vilken undergrupp det hör.

Arbete med samlingarna, sortering, identifiering och registrering av eget och andras insamlade material tycker jag är både roligt och inspirerande. Mest avkopplande är det att plocka mikrofossil ur slammade och sköljda märgelprover. Samtidigt är det både ett nöje och en utmaning att ur några få element försöka identifiera ett djur som under sin livstid bestått av hundratals eller fler skelettdelar.

Litteratur är ett annat intresse som kommer väl till pass vid arbete i det stora fackbiblioteket vid Enheten för paleobiologi. När professorerna gick i pension donerade de ofta sina ämnesbibliotek till enheten. Det är med vördnad man hanterar flera hundra år gamla böcker som har ägts av någon av de stora inom paleontologin.

Efter pensioneringen har jag i första hand ägnat mig åt samlingarna och biblioteket. Det finns flera projekt som skulle kunna väckas till liv (främst tidigkambriska echinodermer) men dit har jag inte kommit än.