Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Christian Skovsted

Förste intendent

Kontakt

Telefon: 08-519 551 33
E-post: Christian.Skovsted@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Fil. Mag. Uppsala universitet, 1998

Fil. Dr. Uppsala universitet, 2004

Ansvarsområden

Förutom min forskning är jag inblandad både i planeringen av och hanteringen av samlingarna av fossila ryggradslösa djur och i museets publika aktiviteter. Bland annat har jag arbetat med planering och omorganisation av samlingarna samt i utvecklandet av museets permanenta utställning ”Fossil och Evolution”. I samlingsarbetet ligger mitt fokus på samlingarna av fossila evertebrater från Sveriges paleozoiska berggrund, just nu våra samlingar av armfotingar (Brachiopoda) från perioden ordovicium. Jag är även ämnesredaktör för paleontologi och historisk geologi för GFF, Sveriges enda vetenskapliga tidskrift inom geovetenskaperna och dessutom undervisar jag på Stockholms universitet.

Forskningsområde

Som paleontolog är jag främst intresserad av den så kallade “kambriska explosionen” mellan 550 och 520 miljoner år sedan. Tidigare i Jordens historia var alla kända livsformer relativt enkelt uppbyggda men i och med den kambriska explosionen utvecklades komplexa djur och beteenden och alla de olika stammar av djur (fyla) som vi har på Jorden än idag. Tyvärr kan det vara svårt att tolka många av de fossil från kambrium som vi har hittat eftersom dessa djur ofta representerar tidiga former som ännu inte hade utvecklat alla de egenskaper som vi idag känner till från de olika stammarna.

Min forskning är fokuserad på de äldsta fossilen av djur med hårda skal. Vi hittar deras kvarlevor i form av tuber, taggar och olikformade plattor som ofta buntas ihop under beteckningen ”små skalfossil” (engelska: Small Shelly Fossils eller SSF). Det troligaste är att de flesta av dessa SSF hör till olika stamgrupper till moderna fyla. Men hur utvecklade dessa första djur sina skal? Var levde de? Hur fungerade de? Och hur ser deras släktskap till moderna djur ut? Denna typ av frågor är det jag försöker bevara i min forskning.

Fokus för min forskning har varit att dokumentera den dåligt kända tidiga diversiteten av skalbärande djur från olika kontinenter och utreda deras släktskap med andra djur genom detaljstrukturen och den biologiska funktionen hos några av de viktigaste SSF grupperna. Ett exempel är tommotiiderna – en vanlig grupp av konformade fossil. Tillsammans med forskare världen om har jag kunnat visa hur tommotiiderna tillverkade ett yttre, rörformat skal och att de representerar ett av de första stegen i evolutionen av två moderna fyla, Brachiopoda (armfotingar) och Phoronida (hästskomaskar).

Andra professionella roller

  1. Ämesredaktör för paleontologi och historisk geologi för tidskriften GFFlänk till annan webbplats