Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Chris Mays

Postdoktor.

Kontakt

Tel: 08-519 551 61

E-post: chris.mays@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

BSc (Hons) University of Melbourne, Australien, 2007

PhD Monash University, Australien, 2012

Forskningsområde

Landbaserade ekosystem vid polerna under globala växthus-perioder (t ex vid temperaturmaximum i mellersta krita). Under den här tiden frodades skogar runt sydpolen i förhållanden helt olika från idag: stora skillnader i ljusförhållanden under säsongen, mycket hög halt av koldioxid och syre i luften, och relativt varma temperaturer. Denna forskning har viktiga implikationer för moderna sammanhang, då det kan ge ledtrådar till hur växter och djur kan komma att anpassa sig till en allt varmare värld.

Massutdöenden och de medföljande klimatförändringarna samt hur de påverkar landbaserade floror, inklusive det hittills största massutdöendet vid slutet av perm. Var det verkligen en enda händelse, eller en kombination av två eller fler mindre händelsser som sammansatt utsatte ekosystemet för stress? Var utdöendena på land av samma magnitud, och samtidig, som det stora massutdöendet i haven?

Digitala 3D-tomografiska tekniker (t ex neutron- och synkrotronröntgen) för att undersöka inre anatomi hos fossil, och att virtuellt “lyfta ut” fossil från omgivande sediment. Dessa icke-förstörande tekniker medger avbildning, och fortsatt bevaring, av sällsynta och unika fossil som kanske inte skulle klara att prepareras fram ur sedimentet.

Min forskning stöds av National Science Foundation, Australian Nuclear Science and Technology Organisation och National Geographic.

Projekt

Projekt I. Orsaken bakom den biologiska krisen vid perm-triasgränsen (252 milj år sedan) baserat på geologiska data och modellering

Projekt II. Identifiering av ursprunget till den äldsta bärnstenen från Gondwana

Andra professionella roller

  • Associerad redaktör, Alcheringa