Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Cecilia Larsson

Intendent.

Kontakt

Tel: 08-519 542 27
E-post: cecilia.larsson@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Fil. Mag. Uppsala universitet, 2005.

Fil. Lic. Uppsala universitet, 2009.

Fil. Dr. Uppsala universitet, 2012.

Ansvarsområden

Vård, uppordning och databasregistrering av enhetens fossilsamlingar, framförallt ryggradslösa djur (evertebrater), för ökad tillgänglighet till dessa både fysiskt och digitalt. Projektledning/-samordning och representation av enheten i projekt relaterade till såväl samlingar som lokaler. Upplärning och introduktion av nya databasanvändare. Delansvarig i arbetet med att framställa enhetens metodhandbok. Planerar och genomför utåtriktad pedagogisk verksamhet som t ex skolbesök, handleder PRAO-elever och praktikanter, samt deltar publika museala aktiviteter när tillfälle ges. Arbetsmiljöombud på Enheten för paleobiologi.

Intressen

Jag hyser en förkärlek för marina ryggradslösa djur, framförallt från perioderna kambrium, ordovicium och silur (419-541 miljoner år sedan) – perioder som det finns fossilförande lager ifrån i Sverige. Dels för att många av dessa livsformer såg så annorlunda ut, men också för att alla de stammar av djur (fyla) som existerar idag hade utvecklats redan då. Dels för att det är en hisnande tanke att Sverige, som idag ligger på ca 60 grader nordlig bredd, under denna tid befann sig söder om ekvatorn och det därför rådde ett i det närmaste tropiskt klimat.

Min doktorsavhandling behandlade tidiga marina evertebrater med skal bestående av flera komponenter (skleritom) och utmaningen att rekonstruera dessa med hjälp av de ofullständiga fossil de lämnat efter sig och jämförelser med såväl utdöda som nulevande organismer. Som att lägga ett pussel utan att veta vad det ska bli eller om bitarna man har räcker, om de är från samma pussel och om alla bitarna kommer från en eller flera organismer.

En viktig och inspirerande del av min roll som paleontolog är att bidra till ökat intresse och förståelse för ämnet paleontologi och göra det tillgängligt för en bredare målgrupp. Detta gör jag helst under praktiska former som laborativa övningar, workshops, grupparbeten, seminarier, skolbesök och annan publik verksamhet. Roligast är när mötet sker utanför den traditionellt vetenskapliga miljön.

Publikationer

Publikationer