Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Artem Kouchinsky

Gästforskare.

Kontakt

Tel: 08-519 541 75
E-post: artem.kouchinsky@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

M.Sc. Moscow State University, Russia, 1992

Ph.D. Uppsala University, Sweden, 2001

Ansvarsområden

Jag är gästforskare ansluten till Naturhistoriska riksmuseet. Min forskning fokuserar på den tidiga skalbärande biotan från kambrium och kolisotopstratigrafi av den kambriska perioden. Jag arbetar även med mikrofossilsamlingen och databasen på enheten.

Forskningsområde

Jag är intresserad av paleontologi, stratigrafi och geokemi runt den prekambriska-kambriska övergången och den kambriska perioden som helhet. Min forskning handlar om etableringen av djur på jorden under den så kallade ”kambriska explosionen” och bidrar till regionala och globala stratigrafiska korrelationer.

Jag använder i huvudsak material från den sibiriska plattformen som insamlats under flera fältarbeten och som finns på Naturhistoriska riksmuseet. Mikrostrukturer i skelettdelar och biomineralisering bland de tidigaste grupperna av djur undersöks, däribland koraller, mollusker, hyoliter, armfotingar, leddjur och tagghudingar. För tillfället studerar jag den äldsta delen av den kambriska sekvensen på den sibiriska plattformen.

Min forskning om den tidiga skelettbärande faunan kompletteras av kolisotopanalyser och kemostratigrafiska korreleringar av tidiga kambriska lager från den sibiriska plattformen och över hela världen. Min forskning bidrar till definitionen av ’Lower Cambrian Stage 2’, som inte än namngivits av International Subcommission on Cambrian Stratigraphy.

Andra professionella roller

  • Medlem i Cambrian Stage 2 Working Group of the International Subcommission on Cambrian Stratigraphy 2010-2016.
  • Redaktör för Palaeontology och medlem i redaktionen för Scientific Reports (Nature Publishing Group) 2010-2016.