Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Anna Lindström

Förste assistent.

Kontakt

Tel: 08-519 541 46
E-post: anna.lindstrom@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Fil. Mag. Uppsala universitet, 1995.

Fil. Dr. Uppsala universitet, 2005

Arbetsuppgifter

Mina huvuduppgifter innefattar vård, uppordning, fotografering och databasregistrering av enhetens samlingar, främst paleobotaniskt material, både fossil och mikroskoppreparat. En annan uppgift är att digitalisera äldre fotografiskt material (filmnegativ och glasnegativ) och ordna med fortvarande förvaring av det stora antalet glasnegativ som finns på enheten. Bistår med forskningsassistans.

Jag är enhetens representant i museets miljöledningsgrupp. Jag är även kemikalieansvarig på enheten vilket innebär att jag beställer kemikalier och inventerar förråden med hjälp av det webbaserade kemikaliehanteringssystemet KLARA. Utöver det är jag som uppdaterar och underhåller enhetens websidor

Intressen

Jag läste naturvetenskap vid Uppsala universitet med inriktning på geologi, biologi och främst paleontologi. Min doktorsavhandling undersökte frekvensen av reparerade skalskador orsakade av predatorer (rovdjur) hos fossila gastropoder (snäckor), främst från paleozoikum, som ett sätt att mäta interaktioner mellan byten och rovdjur.

Jag tycker om det varierade samlingsarbetet på museet. Jag kan försvinna bort i tanken till olika delar av världen och arbetar lite som en detektiv med att t ex leta reda på namn på länge sedan bortglömda lokaler, tolka gamla handskrivna etiketter, läsa reseberättelser och publikationer om materialet som ska registreras, läsa på om geologin i just det området, sortera fossilen och hitta matchande stuffer.

Publikationer

Publikationer