Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Tumlare i svenska vatten

Tumlaren är en liten val som lever i svenska vatten hela året om. Genom att undersöka insamlade döda tumlare kan vi lära oss mer om den skygga valen.

En vuxen tumlare i väntan på undersökning. Foto: Anna Roos.

En vuxen tumlare i väntan på undersökning. Foto: Anna Roos.

Sammanfattning

Tumlaren är skygg och inte helt lätt att få syn på. I svenska vatten är den vanligast på västkusten. Populationen av tumlaren i Östersjön har det svårt, vilket har lett till att den är utrotningshotad i detta område och därför rödlistad.

Naturhistoriska riksmuseet (NRM) har ett samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) angående insamling, obduktion och provtagning av tumlare från svenska vatten. Tack vare dessa obduktioner av tumlare kan vi få en bild av sjukliga förändringar, de vanligaste dödsorsakerna och grundläggande biologisk information.

Varje år samlas ungefär 15 stycken bifångade eller strandade tumlare in. Vid obduktionerna försöker vi fastställa dödsorsak där det behövs (en del har hittats i fiskeredskap), samt studerar även andra parametrar som:

  • allmänt hälso- och näringstillstånd
  • reproduktionsstatus
  • parasitförekomst
  • bakterie- och virusförekomst
  • maginnehåll (för att se vad de ätit)
  • åldersstruktur

Från samtliga djur tas ett antal vävnadsprover som späck, muskel, lever, njure till SVAs biobank såväl som NRM:s Miljöprovbank för nutida och framtida studier av sjukdomar, genetik och miljögifter.

Andra valarter

Vi tar även in andra valdjur som påträffas döda i Sverige för obduktion. I juni 2020 hittades en skadad Sowerby´s näbbval i en småbåtshamn i Öckerö, utanför Göteborg. Valen hade ett stort och djupt sår i halsen, led och var döende och avlivades därför av humanitära skäl. Natruhistoriska riksmuseet (NRM) tillsammans med Statens veterinärmedicinsa anstalt (SVA) kom till Öckerö för att obducera näbbvalen på plats, och ta prover till museets miljöprovbank.

Sommaren 2019 strandade tre Sowerby´s näbbvalar. Två av dessa kunde bärgas och transporteras till Uppsala för obduktion och provtagning. Den tredje provtogs på plats i fält.

Finansiärer

Havs-och Vattenmyndigheten

Naturvårdsverket

Projektdeltagare vid NRM

Anna Roos

Externa projektdeltagare

Aleksija Neimane, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Jasmine Stavenow, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Erik Ågren, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Till SVAlänk till annan webbplats