Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Vinterkvarter i Afrika

De flesta arter som häckar i Sverige flyttar till Afrika. Där är det vanligast att de slår sig ner i områden söder om Sahara.

Det allra mest långväga återfyndet av en fågel som ringmärkts i Sverige gjordes i Nya Zeeland. Fyndet gäller en silvertärna ringmärkt i Hälsingland som återfanns 17 508 km från märkplatsen. Denna fågel utgör dock ett undantag.

Vintervistelser​

Många av våra svenska häckfågelarter tillbringar vintern i Sahelzonen strax söder om Sahara. De anländer dit i slutet av regnsäsongen och möts av tämligen goda födoförhållanden som snabbt försämras. Ju längre tid som gått sedan det regnade desto mer breder Sahara ut sig och detta gör att det kan vara viktigt att passera öknen innan den hunnit breda ut sig alltför mycket.

Olika strategier​

För att ta sig över den stora barriär som Saharas öken innebär finns olika strategier. Vissa arter flyttar med en sydvästlig rutt och följer Afrikas västkust till områden söder om Sahara. Andra arter flyttar på samma vis men med en sydostlig kurs över östra Medelhavsområdet. Ytterligare andra arter korsar Sahara på bred front rakt över öknen. 

Olika sidor av ekvatorn​

När det är torrsäsong norr om ekvatorn är det dock regnsäsong söder om ekvatorn och en del fåglar fortsätter söderut till de områden som blir gröna under vår svenska vinter. På sin väg söderut kan de stanna några veckor i till exempel Västafrika innan de fortsätter till sin sydligaste destination.

Flytt inom Afrika​

Det är inte bara "europeiska" fågelarter som flyttar inom Afrika. Många fågelarter som häckar i Afrika flyttar inom Afrika i takt med att regnsäsongerna förflyttar sig över kontinenten.   

Europa - bra häckningsområde

I takt med att inlandsisen drog sig tillbaka från Europa började arter som häckade i Afrika bege sig längre och längre norrut i jakt på bra häckningsmiljöer.

Norra Europa av idag är utomordentligt bra för häckning under den nordiska sommaren, här finns gott om plats, ett överflöd av mat och inte alltför mycket rovdjur. Att flytta till Europa för att häcka är mycket krävande men de fågelarter som flyttar får ut så många fler ungar per individ att det ändå lönar sig.

Den goda häckningssäsongen i norra Europa är dock kort och det gäller att hinna tillbaks till Afrika medan det fortfarande är möjligt att genomföra flyttningen. Detta gör att "våra" fåglar i praktiken tillbringar mer tid i Afrika än i Sverige, men den mesta tiden tillbringas ändå på flyttning. 

Fynd i Afrika och på arabiska halvön

Återfynd per landPDF

Återfynd per artPDF