Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Utterrapportering

Om du ser en utter eller spår efter utter (spårstämpel, kana, spillning) är vi mycket intresserade av att få ta del av till dina uppgifter om observationen.

Rapportera in din observation via detta formulär. Fyll i så mycket och detaljerat som du kan. Frågor markerade med röd asterisk (*) är obligatoriska och måste vara ifyllda. Vi svarar på rapporterna till den e-post som angetts. Stor tack för ditt bidrag!

Behandling av personuppgifter

I samband med att en rapport om en utterobservation skickas in till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter som namn, telefonnummer, adress och e-post. Syftet är att kunna kommunicera med rapportören kring respektive rapport samt för att kunna följa upp eventuella framtida frågor kring respektive rapporterad observation.

Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja museets myndighetsuppdrag, samt för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar. Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse. Mer utförlig information om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter hittar du på sidan Integritetspolicy.
Vad gjorde du för observation?

Om du såg en levande utter, vill vi gärna veta följandeBild
Om du tog en bild på uttern som du såg, är vi tacksamma om du skickar den till oss. Du kan skicka in 2 stycken bilder (jpg, gif eller png), varje bild kan vara cirka 3,7 MB. Får vi även använda bilden i Naturhistoriska riksmuseets (NRM) verksamhet, fyll i att du godkänner användningen och vem som ska anges som fotograf.


Publicering på www.nrm.se: