Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Utterrapportering

Om du ser en utter eller spår efter utter (spårstämpel, kana, spillning) är vi mycket intresserade av att få ta del av till dina uppgifter om observationen.

Rapportera in din observation via detta formulär. Fyll i så mycket och detaljerat som du kan. Frågor markerade med röd asterisk (*) är obligatoriska och måste vara ifyllda. Vi svarar på rapporterna till den e-post som angetts. Stor tack för ditt bidrag!

Lämnade uppgifter används för att lägga upp en databas över rapporterade observationer. Personuppgifter kommer inte att lämnas till utomstående.

Vad gjorde du för observation?

Om du såg en levande utter, vill vi gärna veta följandeBild
Om du tog en bild på uttern som du såg, är vi tacksamma om du skickar den till oss. Du kan skicka in 2 stycken bilder (jpg, gif eller png), varje bild kan vara cirka 3,7 MB. Får vi även använda bilden i Naturhistoriska riksmuseets (NRM) verksamhet, fyll i att du godkänner användningen och vem som ska anges som fotograf.


Publicering på www.nrm.se: