Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Rapportera tumlare

För att kunna studera tumlare är vi beroende av rapporter från dig om levande eller döda tumlare, samt om bifångade tumlare som fastnat i fiskeredskap.

Populationen av tumlare i Östersjön är starkt hotad. Detta gör att varje tumlarrapport från detta område har betydelse. På västkusten är tumlaren betydligt vanligare, men vi tar gärna emot rapporter även härifrån.

Rapportera levande eller död tumlare

Vi är intresserade av rapporter om levande tumlare, funna döda tumlare samt bifångade tumlare. Rapporterna ger oss viktig information om dödsorsaker samt tumlarens utbredning och beteende i våra vatten. Du kan rapportera din observation eller fynd på sidan Rapportera tumlare och sällänk till annan webbplats.

Har du möjlighet att fotografera eller filma djuren så går det bra att bifoga bilden eller filmen i formuläret (max 5 MB), eller skicka den till marinadaggdjur@nrm.se. Bilder och filmer underlättar för oss att bedöma om det är tumlare eller någon annan val du sett.

Fynd av död tumlare eller som bifångst

Om du hittar en död tumlare eller får en tumlare som bifångst kontakta du i första hand polisen, telefon: 114 14. Därefter kan du kontakta Naturhistoriska riksmuseet eller Göteborgs Naturhistoriska museum.

För att kunna samla in så färskt material som möjligt vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart det går gällande ditt fynd av död tumlare eller bifångad tumlare. Vi tar tacksamt emot bilder på tumlaren för att kunna bedöma om vi ska ta in tumlaren för obduktion och provtagning.

Naturhistoriska riksmuseet

Rapporteringsformulär: Rapportera tumlare och sällänk till annan webbplats
Växel: 08-519 540 00

  • Anna Roos
  • Linnea Cervin
  • Yessenia Rojas Sepulvedas

Om du hittar en död tumlare eller får en tumlare som bifångst i dina fiskeredskap på västkusten kan du förutom polisen och Naturhistoriska riksmuseet, även kontakta Göteborgs Naturhistoriska museum.

Göteborgs naturhistoriska museum

Växel: 010-441 44 00

  • Magnus Gelang
  • Christel Johnson
  • Kennet Lundin

Ersättning vid godkänd insamling av död tumlare

Ersättning utgår endast för insamling av tumlare som godkänts av Naturhistoriska riksmuseet. Kontakta museet innan insamling påbörjas. Mer information om utbetalning av ersättning hittar du under Ersättning vid insamling.

Problem vid rapportering

Om det uppstår några problem vid rapporteringen av tumlarobservationer via formuläret, kan du mejla din observation till marinadaggdjur@nrm.se. Uppgifter vi behöver är namn, kontaktuppgifter, observationsdatum, plats för observationen (gärna koordinater) samt antal tumlare.

Observation eller fynd av annan val

Har du sett eller hittat en död val som inte är en tumlare, kan du rapportera detta på sidan Valar.selänk till annan webbplats

Har du hittat en pod?

En pod (= tumlarklickdetektor) är ett viktigt verktyg för oss i arbetet med tumlarpopulationerna i svenska vatten. Om du har hittat en pod på drift vill vi gärna ha den tillbaka. Läs mer under Rapportera pod.

Fakta

Tumlaren (Phocoena phocoena) tillhör ordningen valar och är en av de minsta tandvalen i världen. Dessutom är tumlaren den vanligast förekommande valen i svenska vatten. På våra faktasidor kan du läsa mer om tumlare och andra valar.

Andra webbplatser om tumlare

ASCOBANSlänk till annan webbplats
Havs och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats - tumlare
SAMBAHlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster EU - bevarandeprojekt för tumlare
WWFs tumlarsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behandling av personuppgifter

I samband med rapportering av levande, funna döda eller bifångade tumlare skickas in till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter som namn, telefonnummer och e-post. Syftet är att kunna kommunicera med insändaren kring respektive djur, samt för att kunna följa upp eventuella framtida frågor kring material som skickats till museet.

För att kunna betala ut ersättningen för inskickade djur samlar vi även in personnummer och bankuppgifter som sparas.

Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja vårt myndighetsuppdrag, samt för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar. Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Dina personuppgifter lagras så länge det krävs enligt museets uppdrag, lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Du kan läsa mer om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter på sidan Integritetspolicy.länk till annan webbplats

Insända tumlare obduceras tillsammans med personal vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Personuppgifter som namn, telefon och e-postadress delas därför med SVA. Läs mer om hur SVA hanterar personuppgifter på deras sida - Så hanterar vi personuppgifterlänk till annan webbplats.