Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Hittat en pod?

För att kunna följa utvecklingen av den akut hotade tumlarpopulationen i Östersjön, har klickdetektorer (= pods) sats ut på olika platser på Östersjöns botten.

Naturhistoriska riksmuseet har satt ut tumlarklickdetektorer (= pods) på viktiga platser för Östersjötumlaren för att räkna hur ofta tumlare förekommer där. Detektorerna är ankrade nära botten och behöver tas upp till ytan ett par gånger om året för nedladdning av data och batteribyte.

Genom att följa detektionsfrekvensen av tumlare över tid vet vi om den lilla tumlarpopulationen ökar eller minskar i antal.

Hittat en pod?

Skulle du hitta en tumlarklickdetektor som kommit på drift är vi mycket intresserade av att få tillbaka den. Vänligen kontakta

Julia Carlström
08-519 541 90
julia.carlstrom@nrm.se

eller

Ringmärkningscentralen (bemannad året runt)
08-519 540 80
bird.ringing@nrm.se

Foto: Chelonia. Tumlarklickdetektor (Chelonia c-pod), längd ca 70 cm.

Tumlarpopulationen i Östersjön

I Östersjön finns det en akut hotad tumlarpopulation som endast består av ca 100 – 1100 individer. Under sommaren samlas merparten av Östersjötumlarna kring utsjöbankarna Hoburgs bank samt Norra och Södra Midsjöbanken (syd om Gotland och sydväst om Öland) för att föda sina kalvar och para sig.

Under vintern sprider tumlarna ut sig i stora delar av Östersjön och i svenska vatten ökar tumlartätheterna söder om Blekinge och Öland.

Ekolokalisering

Tumlare är svåra att få syn på, men de ekolokaliserar i princip konstant för att söka föda, navigera och kommunicera. Ekolokaliseringssignalerna är mycket högfrekventa och kan inte uppfattas av människan, men man har utvecklat en detektor som lyssnar efter tumlarsignaler och lagrar information om dem.